HAG/DEN HAAG | 15.06.2016.

ZBUNJENI PUKOVNIK I SOFISTICIRANI TUŽILAC

Ruski pukovnik Andrej Demurenko se tokom unakrsnog ispitivanja požalio na tužioce da ga "vješto zbunjuju svojim sofisticiranim pitanjima" i da on kao vojnik "ne može uvijek da prati njegovu logiku." Pretresno vijeće nije udovoljilo svjedokovoj molbi da se rukuje sa optuženim Mladićem

Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je unakrsnim ispitivanjem ruskog pukovnika Andreja Demurenka o njegovoj privatnoj istrazi incidenta na Markalama u kojem su 28. avgusta 1995. godine ubijene 43, a ranjeno 75 građana Sarajeva. Tužilac Tiger/Tieger je ukazivao na razlike između onoga što svjedok tvrdi danas i što je govorio u svojim ranijim javnim nastupima - prvo pred kamerama agencije AP 1995. godine, a potom i pred Tribunalom na suđenjima Dragomiru Miloševiću i Radovanu Karadžiću.

U televizijskom intervjuu u kojem je objavio zaključak svoje istrage, kao i u prvom svjedočenju na suđenju generalu Miloševiću, Demurenko je rekao da je sa svojim timom išao duž linije ispaljenja granate koja je pogodila Markale, ali da na tom strmom i stjenovitom terenu nisu naišli ni na jednu pogodnu minobacačku poziciju. Pošto je u presudi generalu Miloševiću vijeće zaključilo da se nalazi Demurenkove istrage zasnivaju na obilasku isuvise uskog prostora duž linije ispaljenja, ruski pukovnik se u sljedećem svjedočenju, u odbranu Radovana Karadžića, korigovao utoliko što je tvrdio da su on i njegov tim obilazili "šire područje" od oko stotinjak metara duž pomenute linije, ali da ni tu nije bilo položaja pogodnih za postavljanje minobacača od 120 milimetara.

Tužilac je od Demurenka tražio da objasni šta je mislio kada je u izjavi Karadžićevoj odbrani naveo da se Pretresno vijeće u predmetu Milošević “zabunilo” kada je odbacilo nalaze njegove istrage.Demurenko to i dalje misli i kaže da je i sam bio zbunjen jer su mu tužioci postavljali “tako sofisticirana, majstorska pitanja” i da on “kao vojnik nije uvijek mogao da prati njihovu logiku”.

Tužilac je, dalje, ukazivao da se Demurenko koristio pogrešnim tablicama gađanja prilikom određivanja lokacija na kojima su se mogli nalaziti minobacači. Demurenko kaže da sve to “nije važno” i da je najvažnija linija ispaljenja koju je je on detaljno istražio. Više puta je naglasio da je to uradio “pješke”. Odgovarajući na pitanje sudije Flugea/Flugge rekao je da je hodao 6 km od Marakala. Nešto kasnije je, međutim, potvrdio da se malo vozio u oklopnom vozilu, a malo hodao.

Tokom unakrsnog ispitvanja Demurenko se nekoliko puta požalio na problem u prevodu pošto, kako je objasnio, engleska riječ “you” u ruskom prevodu znači “ti” i “vi”. To ga, rekao je, zbunjuje jer mu nije jasno da li se pitanja odnose samo na njega ili na cijeli njegov tim. To je potencirao i kada je upitan da li se sjeća da je prilikom svjedočenja u predmetu Milošević predao fotografije snimljene tokom istrage. Na Demurenkov upit da li se pitanje odnosi na njega ili cijeli njegov tim, sudija Fluge u je uzvratio pitanjem: “Da li ste vi sami svjedočili ili cijeli vaš tim?”. Sudija Ori je, pak, upozorio svjedoka da ne opstruira iskaz.

Pred sam kraj sjednice Demurenko je zatražio dopuštenje sudija da mu, po okončanju iskaza, dozvole da “stisne ruku” Ratku Mladiću pošto “zna da više neće imati prilike da se s njim sretne”. Sudije su odbacile tu svjedokovu molbu, uz napomenu da u sudnici nije dopušten bilo kakav kontakt između svjedoka i optuženog.

Tužilac će unakrsno ispitivanje Andreja Demurenka okončati sutra.