HAG/DEN HAAG | 09.11.2012.

ZAVRŠNE REČI U PREDMETU STANIŠIĆA I SIMATOVIĆA NI NA VIDIKU

Branioci Jovice Stanišića traže odobrenje za ulaganje žalbe na odluku veća da u spis uvede dodatne dokaze tužilaštva, dok je odbrana Franka Simatovića najavila podnošenje dopunskih dokaza, što će odložiti završne reči na suđenju bivšim šefovima Državne bezbednosti Srbije

Odbrana Jovice Stanišića podnela je danas zahtev da joj se odobri ulaganje žalbe na prošlonedeljnu odluku Pretresnog veća sudije Orija/Orie da u spis uvede dopunske dokaze po okončanju dokaznog postupka na suđenju. Podsetimo, radi se o 15 izvoda iz ratnih dnevnika Ratka Mladića i 34 odlomka iz ličnih dosijea pripadnika Državne bezbednosti Srbije, kao i još 36 drugih dokumenata.

Branioci smatraju da će ih dopuna spisa nakon okončanja dokaznih postupaka strana onemogućiti da na pravi način pobijaju navode tih novih dokumenata, čime se narušava pravo na fer suđenje. Intervencija Žalbenog veća je, smatraju, u ovom slučaju neophodna jer bi u suprotnom moglo da dođe čak i do ponavljanja procesa ukoliko bi se u žalbenom postupku zaključilo da je usvajanje dodatnih dokaza u spis bilo pogrešno.

U isto vreme, odbrana Franka Simatovića najavila je podnošenje zahteva da se i njeni dopunski dokazi uvedu u spis. Branioci traže da im se, umesto ranije odobrene jedne, dozvole tri sedmice za pripremu predloga za dopunu dokaznog materijala u sklopu odgovora na dokumente koji su usvojeni po zahtevu optužbe. U podnesku se navodi da 85 novih dokaza optužbe ima "izuzetnu važnost" za ocenjivanje krivice Simatovića i da je potrebno vreme da se na njih adekvatno odgovori.

Kada su u spis usvojeni tužiočevi dokumenti, stekli su se uslovi za skoro zakazivanje završnih reči strana, osim u slučaju da odbrane ne ulože zahtev za žalbu ili predlože usvajanje svojih dopunskih dokaza. Dogodilo se, međutim i jedno i drugo, tako da će se na zakazivanje završnih reči sačekati još neko vreme. Iznošenje završnih argumenata je, inače, prvo bilo zakazano za sredinu septembra, potom odloženo za mesec dana, da bi na koncu Pretresno veće odlučilo da će biti održano "četvrtog utorka" od poslednje odluke po pitanju usvajanja dodatnih dokaza.