HAG/DEN HAAG | 14.06.2016.

ZAVJERA PROTIV SRBA, PRISTRASNOST UN I BOŠNJAČKA AGRESIJA

Ruski pukovnik Andrej Demurenko, kao svjedok odbrane Ratka Mladića, svjedoči o svojoj istrazi incidenta na Markalama u kojem je 28. avgusta 1995. godine ubijeno 43, a ranjeno 75 Sarajlija. Smatra da se radilo o namještenoj ekploziji, da je UN bio pristrasan i prešućivao “bošnjačku agresiju prema Srbima”, te da su Bošnjaci otvarali vatru na sopstveni narod

–Na suđenju Ratku Mladiću umirovljeni pukovnik ruske vojske Andrej Demurenko svjedoči o svojoj istrazi incidenta na Markalama. O tome je u dva navrata već govorio pred Tribunalom – na suđenjima Dragomiru Miloševiću i Radovanu Karadžiću. Oba puta neuspješno, s obzirom da su Pretresna vijeća odbacila nalaze njegove istrage kojom je nastojao dokazati da VRS nije odgovorna za incident na Markalama.

U današnjem, trećem nastupu Demurenko je rekao da je istragu obavio uz odobrenje naređenog generala Bašlea/ Baćelet. Isprovociran saopštenjem portparola UNPROFOR da je srpska strana odgovorna za incident, mada je zvanična istraga još trajala, Demurenko je rekao Bašleu da mu je dosta “laži” i predložio da lično provede istragu, na što je general Bašle “kimnuo glavnom”. Demurenko je okupio “grupu eksperata” - ruskih artiljeraca - i obišao pozicije na srpskoj strani duž linije ispaljenja granate. Zaključak njegove istrage je bio da srpska strana nije mogla ispaliti granatu i to je javno obznanio u intervjuu agenciji AP.

Nakon istrage, Demurenko je ponovo otišao kod generala Bašlea, izvinio mu se što je bez odobrenja izašao u javnost sa rezultatima istrage, na što mu je ovaj odgovorio da “nema sumnje da će u bliskoj budućnosti imati ozbiljne probleme”. Demurenko tvrdi da mu je Aleksandar Ivanko rekao da je general Smit/Smith odmah naložio njegovo otpuštanje, ali je odustaonakon što mu je sugerisano da bi tako Demurenko ispao heroj, a on neko ko pokušava da spriječi pravdu. Smit je, navodno, rekao da će Demurenko i onako “biti ubijen”. Sličnu prijetnju mu je, tvrdi, uputio i kapetan Silajdžić, bosanski oficir za vezu sa UN, koji je navodno poručio da mu je “ostao jedan dan života”.

Demurenko je i ovom prilikom rekao da je mogućnost da je granata mogla pogoditi tako usku ulicu u Sarajevu "jedan naprema million", kao i da jedna granata nije mogla ubiti toliko ljudi, posebno zato jer “jedan dio granate nije ekplodirao”. Kad je to vidio, rekao je, palo mu je na pamet da je moguće da se radilo o podmetnutoj eksploziji kako bi se svalila krivnja na Srbe.

Demurenko je u prvom dijelu iskaza još rekao da je 60 posto pripadnika UN u Sarajevu podržavalo ideju da su Srbi agresori jer im je “tako predstavljeno od strane komandog kadra i medija”, a da je preostalih 40 posto, od kojih je posebno izdvojio Francuze, smatralo da je “glavni pokretač rata vjerski fanatizam Muslimana i nespremnost da prihvate mišljenje druge strane u sukobu, kao i “iluzija” da će dobiti podršku zapadnih sila. To uvjerenje zasniva na svom “osjećaju” da je većina smatrala da su “Srbi krivi za sve”. Rekao je, dalje, da je

muslimanska strana otvarala snajpersku vatru po sopstvenim građanima.

Demurenko je, također, naveo da su vojni posmatrači UN bili “pristrasni” i da su “prešućivali bošnjačku agresiju” prema srpskoj strani što je “očigledno” iz njihovih izvještaja, kao i da je u humanitranim konvojima krijumčareno oružje u Sarajevo. Na pitanje sudije Orija/Orie da li može potkrijepiti tvrdnju o pristrasnosti vojnih posmatrača dokumentima odgovorio je da ne može i dodao da bi ih - da je znao da će ga to pitati – ponio sa sobom.

Tužilac će sutra unakrsno ispitivati ruskog pukovnika.