HAG/DEN HAAG | 25.05.2000.

ZATVOREN SLUČAJ "IZOSTALOG HAPŠENJA" GENERALA OJDANIĆA

Predsednik Tribunala zadovoljan objašnjenjem koje mu je – povodom Ojdanićeve posete Moskvi i propusta da se izvrši međunarodni nalog za njegovo hapšenje - izložio ambasador Ruske federacije u Holandiji

Prihvatajući objašnjenja koja mu je juče izložio ruski ambasador Aleksander Kodakov, predsednik Haškog tribunala Klod Žorda/Claude Jorda je izjavio da smatra zatvorenim slučaj izostalog hapšenja optuženog Dragoljuba Ojdanića, prilikom njegove nedavne posete Moskvi.

U saopštenju koje je danas objavljeno u Hagu, navodi se objašnjenje ambasadora Kodakova da je do Ojdanićeve posete Moskvi došlo zbog "nepostojanja koordinacije između različitih službi Ruske federacije", kao i da su "preduzete mere da se slične situacije ne ponove".

U razgovoru sa predsednikom Žordom, navodi se u saopštenju, ambasador Kodakov je podvukao rešenost vlade Ruske federacije da "u skladu sa svim relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i članom 29 Statuta Tribunala - sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u traganju za osobama optuženim za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, kao i na hapšenju i pritvaranju takvih osoba".