HAG/DEN HAAG | 15.02.2011.

ŽALBENO VEĆE: "OBUSTAVITI KRIVIČNO GONJENJE ČLANOVA GOTOVININOG TIMA"

Prema odluci Žalbenog veća, Hrvatskoj će biti naložena obustava svih krivičnih postupaka i istražnih radnji protiv članova tima odbrane Ante Gotovine koji su ili bi mogli biti preduzeti u vezi sa potragom za nedostajućim topničkim dokumentima iz vremena "Oluje". Hrvatske vlasti su, po odluci Žalbenog veća, dužne i da odbrani vrate sve do sada zaplenjene materijale

Pretresno veće koje vodi postupak za zločine počinjene za vreme i nakon operacije "Oluja" dužno je da Hrvatskoj naloži da se uzdrži od krivičnog gonjenja članova tima odbrane Ante Gotovine i da obustavi sve istražne radnje koje su ili bi mogle biti uperene protiv njih. To je odluka Žalbenog veća Tribunala, doneta po žalbi branilaca na nalog Pretresnog veća iz marta prošle godine, kojom su hrvatskim vlastima date "odrešene ruke" za procesuiranje članova Gotovinog tima, a u okviru potrage za topničkim dnevnicima i drugim nedostajućim dokumentima iz vremena operacije "Oluja".

Suprotno kolegama iz veća sudije Orija/Orie, sudije Žalbenog veća smatraju da članovi timova odbrane mogu uživati "funkcionalni imunitet" od krivičnog gonjenja pred domaćim pravosuđima u vezi sa aktivnostima vezanim za Tribunalova suđenja. Zbog toga je hrvatskim vlastima, pored obustave krivičnog gonjenja i istražnih radnji, naloženo da članovima Gotovininog tima vrate dokumente, kompakt diskove i drugi oduzeti materijal.

Tužilac je, podsetimo, još u junu 2008. godine od Hrvatske tražio dostavljanje više stotina policijskih i vojnih dokumenata iz vremena "Oluje", među kojima su i "topnički dnevnici" sa popisom artiljerijskih meta pri napadima na Knin i druga krajinska mesta početkom avgusta 1995. godine. Posle višegodišnjeg natezanja, hrvatske vlasti su dostavile veći deo, ali ne sve dokumente, pa je potraga nastavljena, između ostalog, i pretragom kancelarija i kompjutera članova Gotovininog tima u Hrvatskoj. I pored toga, određeni broj dokumenata nije lociran do okončanja suđenja početkom jula prošle godine, a Pretresno veće je nedugo zatim odbacilo tužiočev zahtev za daljom "potražnjom" topničkih dnevnika. U obrazloženju je navedeno da "ne bi bilo prikladno" od Hrvatske zahtevati dostavljanje dokumenata o čijem se nastanku i postojanju ne može sa sigurnošću govoriti.

Generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču je suđeno po optužnici za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja Srba iz Krajine za vreme i nakon operacije "Oluja" u leto 1995. godine. Suđenje je počelo u martu 2008. godine i tokom više od dve godine saslušano je ukupno 145 svedoka. Izricanje prvostepene presude očekuje se tokom proleća.