HAG/DEN HAAG | 14.02.2014.

ŽALBENO VEĆE ODLUČUJE O ŠEŠELJEVOM ZAHTEVU ZA PREKID SUĐENJA

Predsednik tribunala Teodor Meron odluku o zahtevu lidera srpskih radikala za obustavu postupka preneo na svog zamenika Karmela Ađusa, a ovaj danas na petočlano Žalbeno veće. Slično "prebacivanje loptice" viđeno je i prilikom usvajanja Šešeljevog zahteva za izuzeće sudije Harhofa

Potpredsednik Tribunala Karmel Ađus/Carmel Agius imenovao je danas veće koje će razmatratižalbu Vojislava Šešelja na odluku o nastavku procesa protiv njega. Pretresno veće koje vodi predmet je, podsetimo, donelo odluku da se, nakon izuzeća danskog sudije Harhofa/Harhoff i imenovanja njegove zamene Senegalca Nijanga/Niang, suđenje nastavi tamo gde je stalo, odnosno od završnih reči strana. Optuženi se na tu odluku žalio tražeći obustavu postupka i hitno puštanje na slobodu ili, alternativno, da proces sa novim sudijom krene ispočetka.

Šešelj je u zahtevu naveo da je predugo u pritvoru i da je proces protiv njega često bio "bespotrebno odlagan". Tužilac je, međutim, u odgovoru ukazao da "zasluge" za odugovlačenje u dobroj meri ima i sam optuženi, budući da je na odlaganja više puta uticao sudskim i vansudskim postupcima, poput štrajka glađu, pritisaka na svedoke ili odbijanja da u postupku komunicira na zvaničnim jezicima tribunala.

Zahtev lidera srpskih radikala i protivargumente optužbe će, po odluci sudije Ađusa, razmotriti Žalbeno veće u sastavu: Kristof Fluge/Christoph Flugge, Vilijam Husein Sekule/William Hussein Sekule, Arlete/Arlette Ramaroson, Kalida Rašid Kan/Khalida Rachid Khan i Kofi/Koffi Afande.

Odluku je, inače, trebalo da donese predsednik suda Teodor/Theodor Meron, ali je on delegirao zamenika Ađusa, a ovaj se takođe povukao i imenovao Žalbeno veće. Slično "prebacivanje loptice" viđeno je i prilikom odlučivanja o izuzeću sudije Harhofa, s tim da je tada poslednja karika u lancu, koja je konačno i prihvatila Šešeljev zahtev, bio tročlani sudijski panel.

Vojislav Šešelj se tereti za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH, a u haškom pritvoru je od februara 2003. godine.