HAG/DEN HAAG | 18.01.2010.

ŽALBENI POSTUPAK "KOSOVSKE PETORKE"

Žalbeno veće primilo konačne verzije žalbenih podnesaka petorice srpskih zvaničnika osuđenih između 15 i 22 godine zatvora za zločine na Kosovu 1999. godine. Vladimir Lazarević i Nebojša Pavković prigovaraju na zdravstvenu zaštitu u Pritvorskoj jedinici

Na konferenciji o stanju u žalbenom postupku petorice srpskih zvaničnika osuđenih za zločine na Kosovu, strane su obavestile sudiju o toku priprema za žalbenu raspravu. Prvostepenom presudom izrečenom 26. februara prošle godine Nikola Šainović, Nebojša Pavković i Sreten Lukić osuđeni su na 22, a Dragoljub Ojdanić i Vladimir Lazarević na 15 godina. Na tu presudu žalile su se obe strane: odbrana traži oslobađajuću presudu dok tužilac zahteva pooštravanje odmerenih kazni.

Žalbeno veće, kako je danas saopštio sudija Liu Daćun/Daqun, primilo je konačne verzije žalbenih podnesaka petorice optuženih a tužilaštvu je postavljen rok da na te podneske odgovori najkasnije do drugog februara ove godine. Odbrane su danas tražile produženje roka za odgovore na odgovor tužioca.

Na uobičajeni poziv sudije da iznesu primedbe na tretman i uslove pritvora, oglasila su se dvojica osuđenih. Vladimir Lazarević, bivši komandant Prištinskog korpusa, požalio se na niz zdravstvenih problema koji, kako tvrdi, nisu adekvatno tretirani od strane lekara Pritvorske jedinice i holandskih specijalista .

Lazarević je tražio da Žalbeno veće interveniše kod Sekretarijata suda kako bi mu bio odobren zahtev za operaciju na krvnim sudovima noge "u Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji". Lazareviću je naime, po drugi put odbijen zahtev da se operiše u Srbiji, a sudija Daćun je danas ukazao da odbrana nije uverila Žalbeno veće kako se pomenuta operacija ne može obaviti u Holandiji. Holandski lekari su međutim, tvrdi Lazarević, odbacili dijagnozu na osnovu koje se zahteva hirurška intervencija.

Zdravstveni problemi Nebojše Pavkovića, bivšeg komandanta Treće armije uslovljeni su, kako tvrdi, sporim radom stomatološke službe Pritvorske jedinice. On je takođe zatražio pomoć od Veća u obezbeđivanju bržeg i efikasnijeg lečenja njegovih zuba