HAG/DEN HAAG | 22.07.2016.

ŽALBA TUŽILAŠTVA NA PRESUDU I KAZNU KARADŽIĆU

U četiri žalbena osnova tužilaštvo ukazuje na pravne i činjenične greške prvostepenog veća i traži da se Radovan Karadžić proglasi krivim za genocid u sedam bosansko-hercegovačkih opština i osudi na kaznu doživotnog zatvora

Tužilaštvo Mehanizma za međunarodne krivične sudove podnelo je danas najavu žalbe na prvostepenu presudu bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koji je u martu ove godine osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i dugih zločina počinjenih tokom rata u BiH..

U četiri žalbena osnova tužilaštvo se žali na oslobađajuću presudu Karadžiću po tački 1 optužnice, koja ga je teretila za genocid počinjen 1992. u opštinama Bratunac, Foča, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik.

U prvom žalbenom osnovu tužilaštvo navodi da je Pretresno veće počinilo pravne i činjenične greške time što je propustilo da zaključi da su istrebl;jenje, ubistva i progon na političkim, verskim i rasnim osnovama bili uključeni u zajednički zločinački cilj trajnog uklanjanja Muslimana i Hrvata sa teritorije navedenih sedam opština i da je Karadžić delio takvu nameru.

Drugi osnov žalbe odnosi se na nalaz Pretresnog veća da nije dokazan materijalni element genocida u navedenim opštinama, odnosno na zaključak prvostepene presude da uslovi u zatočeničkim objektima nisu bili sračunatgi da dovedu do fizičkog uništenja delova verskih i etničkih grupa.

Treći osnov žalbe tiče se pogrešnog nalaza Pretresnog veća da Karadžić i ostali učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu nisu delovali sa specifičnom genocidnom namerom, da u celini ili delom unište određene etničke i verke grupe kao takve.

Četvrti žalbeni osnov odnosi se na odmerenu kaznu od 40 godina zatvora, koju tužilaštvo smatra neadekvatnom.

Zbog svega toga, tužilaštvo traži od Žalbenog veća da ispravi navedene pravne i činjenične greške prvostepene presude,proglasi Karadžića krivim za genocid u sedam bosansko-hercegovačkih opština i izrekne mu kaznu doživotnog zatvora.