HAG/DEN HAAG | 16.08.2016.

ZAKLJUČEN DOKAZNI POSTUPAK MLADIĆEVE ODBRANE

Mada branioci tvrde da imaju još svedoka koje bi želeli da saslušaju, Pretresno veće formalno zaključilo izvođenje dokaza Ratka Mladića, bišveg komandanta Glavnog štaba VRS optuženog za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH. Ruski pukovnik Demurenko, koji je 15. juna samovoljno napustio Hag usred svedočenja u Mladićevu odbranu, okončao danas iskaz putem video veze iz Moskve.

Pretresno veće je danas zaključilo dokazni postupak odbrane Ratka Mladića uprkos najavi branioca Dragana Ivetića da će tražiti dozvolu za ulaganje žalbe na jučerašnju poverljivu odluku veća kojom je odbačen zahtev za izvodnjenje još dvojiceneidentifikovanih svedoka.

Pre toga, tužilac Alan Tiger/Tieger je okončao unakrsno ispitivanje ruskog pukovnika Andreja Demurenka, čiji je iskaz naprasno prekinut 15. juna ove godine,nakon što je svedok na svoju ruku napustio Hag i vratio se u Moskvu. Uoči odlaska, Demurenko je predstavnicima tribunalove Službeza žrtve i svedoka, koji su ga upozorili da bi mogao da bude optužen za nepoštovanje suda, rekao da se u sudnici osećao "kao da je pod pritiskom", da se prema njemu postupalo na "agresivan i nerazumna način", da je vređan i da mu nije bilo dozvoljeno da se rukuje sa generalom Mladićem, te da je zato odlučio da neće dalje svedočiti. Na braniočevo pitanje ko je na njega vršio pritisak i prema njemu se odnosio agresivno i nerazumno, svedok je zamolio da mu se dozvoli da se "suzdrži od odgovora, jer ne želi da stvara još više nelagode za cenjeno osoblje suda."

Pukovnik Demurenko je, inače, 1995. godine bio načelnik štaba UNPOROFOR-a u sektoru Sarajevo, i nakon drugog incidenta na Markalama u avgustu te godine je samoinicijativno sproveo istragu u kojoj je, kako tvrdi, ustanovio da granata koja je usmrtila 43 i ranila 75 osoba nije ispaljena sa srpskih položaja, kako je utvrđeno u zvaničnoj istrazi UNPROFOR-a.

O nalazima te istrage Demurenko je svedočio na suđenjima tadašnjem komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa Dragomira Miloševiću i predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, ali sudije nisu njegov iskaz prihvatile kao verodostojan. U presudiDragomiru Miloševiću je zaključeno da se Demurenkova istraga sprovedena na isuviše malom prostoru da bi dala pouzdane rezultate. Nakon toga je ruski pukovnik na suđenju Karadžiću tvrdio da je pregledao mnogo širi prostor, ali mu veće nije poverovalo zaključujući da je u tako kratkom vremenu bilo nemoguće obići sve pozicije oko Sarajeva sa kojih je mogla da bude ispaljena kobna granata.

Kada mu je tužilac danas pročitao odgovarajući paragraf iz presude Karadžiću u kojem se zaključuje da njegov iskaz nije verodostojan, Demorenko je prvo rezignirano primetio da u tom slučaju njegova svedočenja "nisu imala nikakvog smisla", da bi zatim rekao: “To samo potvrđuje da ste prostrasni i da niste neutralni". Dodao je da mu je to bilo jasno već u prvom, junskom delu svedočenja, kada je predsedavajući sudija, kako je izračunao, čak 13 puta ponovio tužiočevo pitanje, a samo tri puta pitanje koje je postavio branilac.