HAG/DEN HAAG | 26.05.2011.

ZA ŠTA SE TERETI RATKO MLADIĆ

Prema prošlogodišnjem prijedlogu izmjene operativne optužnice iz 2002. godine general Ratko Mladića se tereti za istovjetna djela kao i Radovan Karadžić - dvostruki genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Pošto se sudije o tom prijedlogu još nisu izjasnile na snazi je i dalje optužnica iz oktobra 2002.

Protiv bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS Ratka Mladića trenutno je na snazi optužnica iz oktobra 2002. godine koja ga u 15 tačaka tereti za genocid i saučesništvo u genocidu, zatim za progon na političkim i vjerskim osnovama, istrebljenje i ubistva, deportacije, nečovječna djela i surova postupanja, napade na civilno stanovništvo i njihovo terorisanje kao i za uzimanje pripadnika UN za taoce u maju i junu 1995. godine.

Tužilaštvo je u maju prošle godine podnijelo zahtjev za izmjenu "operativne" optužnice kako bi je uskladilo sa sudskom praksom i novim dokazima do kojih je tužilaštvo došlo od 2002. godine, kada su dvije Mladićeve optužnice iz juna i novembra 1995. godine spojene u jednu. Na taj način optužnica je trebala biti usklađena sa Karadžićevom što bi, u slučaju da je Mladić uhapšen ranije, omogućilo da se djelimično ili u cjelosti njihovi predmeti spoje u jedan.

Prošlogodišnjim prijedlogom izmjena, o kojem se sudije još nisu izjasnile, Mladić se u 11 tačaka tereti za ista djela kao i Karadžić: genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Po toj optužnici, Mladić i Karadžić su bili ključne ličnosti četiri međusobno povezana udružena zločinačka poduhvata.

Prvi udruženi zločinački poduhvat bilo je etničko čišćenje sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa velikih dijelova teritorije BiH, koje je u osam opština doseglo razmjere genocida. Navodi u preostala tri udružena zločinačka poduhvata se odnose na kampanju terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva; uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine, kao i genocid u Srebrenici u julu iste godine.

Istovjetno kao u optužnici protiv Karadžića, optužbe za genocid su razdvojene u dvije odvojene tačke. Prva tačka se odnosi na 1992. godinu i obuhvata osam bosansko-hercegovačkih opština: Bratunac, Foču, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Vlasenicu i Zvornik. Druga tačka genocida pokriva period od jula do novembra 1995. godine i odnosi se na ubistvo više od 7.000 muslimanskih muškaraca i dječaka, kao i nanošenje teških fizičkih i psihičkih patnji hiljadama žena, djece i staraca prisilno preseljenih iz srebreničke enklave.

Uprkos smanjenom broju tačaka, u novoj optužnici – ukoliko je sudije potvrde - ostaju nepromijenjeni opseg i suština optužbi za koje se Mladić tereti. Predloženim izmjenama se zapravo samo dopunjavaju i pojašnjavaju optužbe koje se tiču individualne i krivične odgovornosti optuženog i preciznije se opisuje karakter njegove komandne odgovornosti.