HAG/DEN HAAG | 08.04.2008.

VOJNO-POLICIJSKA PREPUCAVANJA

Svedok policijskog generala Sretena Lukića tvrdi, a branilac bivšeg komandanta Treće armije VJ Nebojše Pavkovića negira, da je policija na Kosovu 1998. i 1999. godine delovala pod vojnim zapovestima

Kako se dokazni postupak policijskog generala Sretena Lukića bliži kraju, tako se zaoštrava sukob njegovog i timova odbrane vojnih generala Nebojše Pavkovića i Vladimira Lazarevića. Neki od poslednjih Lukićevih svedoka su, naime, nastojali da odgovornost za ponašanje policije na terenu prebace na vojsku, kojom su na Kosovu komandovali generali Pavković i Lazarević, navodeći da su policijske jedinice učestvovale u antiterorističkim akcijama na Kosovu 1998. i 1999. godine po planovima koje je izrađivala komanda Prištinskog korpusa. Odbrane vojnih generala to negiraju, odbacujući odgovornost vojske za policijske zločine.

Danas je u odbranu generala Lukića svedočio visoki policijski oficir Duško Adamović, bivši član Štab MUP na Kosovu, čiji je načelnik 1998. i 1999. godine bio optuženi. U izjavi koja je uvedena u dokaze svedok je opisao događaje na Kosovu do 29. marta 1999. godine kada je u NATO bombardovanju zgrade SUP u Prištini ranjen i povučen u Beograd.

Već na početku unakrsnog ispitivanja Adamovića od strane Pavkovićevog branioca bilo je jasno da je svedok u izjavi kao glavnog "planera" akcija na Kosovu označio VJ, odnosno Prištinski korpus. Danas je ponovio da je policija radila po zapovestima korpusa, a da je on bio čovek za vezu koji je jedinicama MUP na terenu, pre svega Posebnim jedinicama policije, prosleđivao vojne mape sa planovima za napade.

Pavkovićev branilac ga je zato suočio sa osnivačkim aktom Štaba MUP za Kosovo iz juna 1998. godine sa potpisom tadašnjeg ministra policije u kojem se navodi da je Štab nadležan za upotrebu Posebnih jedinica policije i sprovođenje antiterorističkih akcija. Adamović odgovara da je možda tako bilo na papiru, ali da je u praksi planiranje bilo prepušteno vojsci, budući da je došlo do "narastanja terorizma" preko očekivanih granica. Priznao je, doduše, da su u Štabu MUP pre svake antiterorističke akcije održavani sastanci na kojima su analizirane mape operacija pripremljene u komandi Prištinskog korpusa i planirana upotreba policijskih jedinica u tim operacijama.