HAG/DEN HAAG | 24.04.2008.

VEŠTAKOM NA VEŠTAKA

Američki statističar Erik Fruts u ime odbrana "Kosovske šestorke" osporavao nalaze svog kolege Patrika Bola koji je u svedočenju na poziv optužbe tvrdio se broj izbeglih i ubijenih kosovskih Albanaca 1999. godine povećavao u vreme pojačanih aktivnosti srpske vojske i policije

Odbrane šestorice bivših političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije optuženih za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine angažovale su američkog statističara Erika Frutsa/Eric Fruits sa zadatkom da "oceni" izveštaj koji je za potrebe tužilaštva napisao njegov sunarodnik i kolega Patrik Bol/Patrick Ball. Analizirajući Bolov izveštaj, Fruts je rekao da se ne slaže sa njegovim glavnim zaključcima, pre svega onim da se broj izbeglih i ubijenih kosovskih Albanaca povećavao u vreme pojačanih aktivnosti srpske vojske i policije, a bio "sveden na nulu" kada je vlada u Beogradu objavila jednostrani prekid vatre.

Fruts tvrdi da Bol nije imao valjane podatke o aktivnostima Vojske Jugoslavije i MUP Srbije, ali ni NATO pakta i Oslobodilačke vojske Kosova. Pošto su, po njemu, premise od kojih je Bol polazio netačne, ne mogu biti valjani ni njegovi zaključci. Bol je, smatra Fruts, pogrešio kada je zaključio da su srpske snage bezbednosti "vodile sistematsku kampanju ubistava i progona" kosovskih Albanaca.

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju pitao američkog statističara da li je i sam pokušao da dođe do zaključka o uzrocima iseljavanja Albanaca sa Kosova ako već tvrdi da Bolovi nalazi nisu tačni. Svedok odgovara odrečno, napominjući da ga branioci nisu angažovali da bi donosio zaključke, već da bi analizirao Bolov izveštaj.

Na suđenju "Kosovskoj šestorci" slediti dvonedeljna pauza, do utorka 13. maja kada će svedočiti novi veštaci odbrane. Preostalo ih je još četiri, među kojima je i specijalista sudske medicine i bivši ministar odbrane Srbije Zoran Stanković.