HAG/DEN HAAG | 24.06.2014.

VEĆE TRAŽI GARANCIJE SRBIJE ZA ŠEŠELJA

Sudije propisale stroge uslove za eventualni boravak Vojislava Šešelja na privremenoj slobodi i traže od vlade Srbije da se u roku od sedam dana izjasni da li je u stanju da garantuje njihovo poštovanje

Pretresno veće sudije Antonetija/Antonetti pozvalo je danas vladu Srbije da se u roku od 7 dana izjasni o garancijama za slučaj da optuženi Vojislav Šešelj bude privremeno pušten na slobodu do izricanja presude po optužnici za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini.

Od vlade Srbije se, prvo, traži da odredi jednog ili više zvaničnika koji će Šešelja pratiti, odnosno sprovesti, od holandskog aerodroma do Beograda i natrag, kada sud to naloži. Vlasti, dalje, moraju privremeno oslobođenog Šešelja da stave u kućni pritvor na adresi koju će u poverljivoj komunikaciji dostaviti Sekretarijatu suda, zatim da mu oduzmu pasoš i spreče bilo kakvo kretanje izvan lokacije na kojoj će biti smešten. Jedini izuzetak zbog kojeg može da napusti tu lokaciju su "medicinski razlozi", a vlasti su tom slučaju dužne da mu obezbede transfer uz policijsku pratnju. Vlasti, takođe, moraju da Šešelju obezbede ličnu zaštitu i sigurnost tokom boravka na privremenoj slobodi, da u slučaju bilo kakvog ugrožavanja optuženog o tome odmah obaveste Sekretarijat suda, kao i da spreče svaki njegov kontakt sa žrtvama i svedocima.

U slučaju da Šešelj prekrši te uslove, srpske vlasti su dužne da ga momentalno uhapse i o tome obaveste Pretresno veće. Konačno, od vlasti se traži da svakih 14 dana podnose veću izveštaj o tome kako se odvija Šešeljev privremeni boravak na slobodi.