HAG/DEN HAAG | 13.05.2010.

USKLAĐIVANJE MLADIĆEVE OPTUŽNICE SA KARADŽIĆEVOM

Haško tužilaštvo podnijelo zahtjev za izmjenu postojeće optužnice protiv Ratka Mladića, kako bi se ona uskladila sa Karadžićevom i omogućila spajanje njihovih predmeta u slučaju da se bivši komandant Glavnog štaba VRS u dogledno vrijeme pojavi u Hagu

Uporedo s posjetom glavnog tužioca Serža Bramerca/Serge Brammertz Beogradu, tužilaštvo Tribunala je podnijelo zahtjev za izmjenu aktualne, operativne optužnice iz oktobra 2002. godine protiv Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS i danas najtraženijeg bjegunca od međunarodne pravde.

Predloženim promjenama optužnica se usklađuje sa sudskom praksom Tribunala i novim dokazima do kojih je tužilaštvo došlo od 2002. godine, kada su dvije Mladićeve optužnice iz juna i novembra 1995. godine spojene u jednu. Time se, istovremeno, Mladićeva optužnica usklađuje sa Karadžićevom, što bi omogućilo da se dijelom ili u cjelosti njihovi predmeti spoje ukoliko se Mladić u dogledno vrijeme pojavi u Hagu. Umjesto sa dosadašnjih 15, Mladić se u novoj optužnici u 11 tačaka tereti za istovjetna djela kao i Karadžić – dvostruki genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.

Optužnica tereti Mladića da je, zajedno sa Karadžićem, bio ključna ličnost četiri odvojena ali međusobno povezana udružena zločinačkog poduhvata. Prvi takav poduhvat bilo je etničko čišćenje sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa velikih dijelova teritorije BiH, koje je u osam opština doseglo razmjere genocida. Navodi u preostala tri udružena zločinačka poduhvata se odnose na kampanju terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva; uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine, kao i genocid u Srebrenici u julu iste godine.

Istovjetno kao u optužnici protiv Karadžića, optužbe za genocid su razdvojene u dvije odvojene tačke. Prva tačka se odnosi na 1992. godinu i obuhvata osam bosansko-hercegovačkih opština: Bratunac, Foču, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Vlasenicu i Zvornik. Druga tačka genocida pokriva period od jula do novembra 1995. godine i odnosi se na ubistvo oko 7.000 muslimanskih muškaraca i dječaka, kao i nanošenje teških fizičkih i psihičkih patnji hiljadama žena, djece i staraca prisilno preseljenih iz srebreničke enklave.

Uprkos tome što je broj tačaka nove optužnice smanjen sa prethodnih 15 na 11 opseg i suština optužbi za koje se Mladić tereti ostaju nepromijenjeni. Novom optužnicom su dopunjene i pojašnjene optužbe koje se tiču individualne krivične odgovornosti optuženog i preciznije se opisuje karakter njegove komandne odgovornosti. Konačno, budući da su za sve zločine iz optužnice – osim za uzimanje talaca UN – na drugim suđenjima već donesene pravosnažne presude, dokazi o takozvanoj bazi zločina uvodili bi se u vidu presuđenih činjenica i putem pisanih izjava svjedoka ili transkripata sa njihovih ranijih svjedočenja, što bi značajno skratilo vrijeme dokaznog postupka optužbe.