HAG/DEN HAAG | 25.09.2012.

TUŽIOČEVI DODATNI DOKAZI U PREDMETU STANIŠIĆA I SIMATOVIĆA

Optužba zahteva da se u spise predmeta bivših šefova DB Srbije uvede još 13 odlomaka iz ratnih dnevnika Ratka Mladića koji ukazuju na vezu optuženih sa zločinima u Hrvatskoj i BiH. Nakon odluke veća o usvajanju dodatnih dokaza strana uslediće završne reči strana

Tužilac je danas uputio zahtev Pretresnom veću da se u dokaze predmeta Jovice Stanišića i Franka Simatovića uvede još tri seta sa ukupno 16 odlomaka iz ratnih beležnica Ratka Mladića. Optužba je tako iskoristila pravo za podnošenje dodatnih dokaza, nakon što su krajem maja ove godine okončani dokazni postupci strana.

Bivši šefovi Državne bezbednosti (DB) Srbije se terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja velikih delova Hrvatske i BiH od 1991. do 1995. godine uz učešće policijskih i paravojnih jedinica pod njihovom kontrolom. Tužilac smatra da će predloženi dodatni dokazi biti od pomoći Pretresnom veću da rasvetli ulogu optuženih.

Prvih sedam odlomaka iz Mladićevih dnevnika odnose se na dopunski iskaz njegovog nekadašnjeg prvog saradnika i načelnika Glavnog štaba VRS Manojla Milovanovića. On je iskaz u predmetu Stanišića i Simatovića dao u aprilu 2010. godine, a potom je na dopunsko svedočenje pozvan u decembru prošle godine. Neki od tih unosa, primera radi, ukazuju na prisustvo kapetana Dragana, odnosno"Crvenih beretki" - specijalne jedinice DB Srbije - u Zvorniku i Bratuncu u proleće i leto 1992. godine.

Naredni set dokumenata odnosi se na (ne)obaveštenost optuženih o stanju na terenu. Optužba, naime, traži da se u dokaze uvedu četiri odlomka iz Mladićevih dnevnika koje je odbrana koristila da pokaže da optuženi nisu prisustvovali sastancima na kojima se raspravljalo o situaciji na terenu, ali i dodatne izveštaje dostavljene Franku Simatoviću iz kojih se vidi da je on o datim događajima bio informisan "čak i detaljnije od onoga što je general Mladić zabeležio". Činjenica da optuženi "nije izričito pomenut u unosu beležnice, ne znači neminovno da nije bio umešan u date događaje", smatra tužilac.

Konačno, treći set odlomaka odnosi se na (ne)postojanje telefonskih brojeva optuženih u Mladićevim beležnicama. Stanišićeva odbrana je, naime, tvrdila da u dnevnicima nema broja šefa srpske tajne službe, što znači da nije mogao biti član istog udruženog zločinačkog poduhvata kao i Mladić. Tužilac predlaže usvajanje pet delova Mladićevog dnevnika iz kojih se, po njemu, vidi da su zabeleženi telefoni krajinske službe Državne bezbednosti i MUP Srbije, putem kojih je mogao komunicirati sa Jovicom Stanišićem.

Objašnjavajući zašto tek sada zahteva usvajanje najnovijih delova Mladićevih dnevnika u dokaze, tužilac objašnjava da se oslanjao na najave odbrana da će zahtevati uvođenje kompletnih beležnica u spis, ali da je u jednom trenutku postalo jasno da do toga ipak neće doći. U spis je, inače, tokom suđenja na zahtev optužbe već usvojeno više desetina delova Mladićevih dnevnika.

Zbog podnošenja dodatnih tužiočevih dokaza odloženo je iznošenje završnih reči strana zakazano za 9 i 10. oktobar ove godine. Veće je, naime, saopštilo da će se završne reči održati "četvrtog utorka" od donošenja odluke o današnjem zahtevu optužbe i eventualnim sličnim podnescima odbrane.