HAG/DEN HAAG | 19.10.2011.

TUŽILAŠTVO RAZMATRA SKRAĆIVANJE OPTUŽNICE PROTIV MLADIĆA

Tužilaštvo se neće žaliti na odluku Pretresnog veća da odbaci zahtev za razdvajanje optužnice protiv Ratka Mladića, rekao je u susretu sa stranim dopisnicima akreditovanim u Holandiji, glavni tužilac Serž Bramerc, najavljujući da se razmatraju različite opcije za "redukciju" predmeta bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS

U razgovoru sa novinarima tokom tradicionalnog "radnog ručka s glavnim tužiocem" koji organizuje Udruženje stranih dopisnika u Hagu, Serž Bramerc/Serge Brammertz je rekao da se tužilaštvo neće žaliti na odluku Pretresnog veća kojom je odbačen zahtev za razdvajanje optužnice protiv Ratka Mladića, budući da su ocenili da "nema pravnih osnova za žalbu". Odluka sudija da odbiju razdvajanje optužnice, dodao je Bramerc, "pokazuje da se njihovo mišljenje razlikuje od našeg, ali različito mišljenje ne predstavlja pravnu osnovu za žalbu".

Kakva će biti dalja strategija tužilaštva u predmetu Ratka Mladića, međutim, još nije odlučeno. Bramerc sa svojim timom trenutno razmatra različite opcije za "redukciju" optužnice koja Mladića tereti za genocid i druge zločine počinjene u više opština BiH, zatim za opsadu i terorisanje građana Sarajeva, uzimanje pripadnika UN za taoce i genocid u Srebrenici u julu 1995. godine.

Teško je, kaže glavni tužilac, pronaći formulu za skraćivanje optužnice a da se pri tome ne umanji "značaj i razmere" zločina za koje se optuženi tereti. Ono što je sigurno, potvrdio je Bramerc, je da tužilaštvo neće, radi redukcije optužnice, odbaciti bilo koji od pomenuta četiri segmenta u celini.

Glavni tužilac će sredinom sledećeg meseca uputiti svoj redovni polugodišnji izveštaj UN. Pitanje saradnje država bivše Jugoslavije sa Tribunalom i dalje je od ogromnog značaja, naglasio je Bramerc. Iako više nema optuženih van dometa Tribunala, tužilaštvo i dalje redovno šalje lokalnim vlastima zahteve za pristup određenim dokumentima. Istovremeno Tribunal lokalnim pravosuđima dostavlja dokumentaciju prikupljenu o zločinima čiji počinioci nisu procesuirani u Hagu ali na njima rade lokalni sudovi u regionu. Do sada je iz regiona upućeno više od pet stotina zahteva za dostavljanje dokumentacije haškog tužilaštva. Ipak, zaključio je Bramerc, politička rukovodstva u regionu svojim javnim nastupima i izjavama ne pomažu uvek razvoju te saradnje. Na političarima je odgovornost i za činjenicu da značajan deo građana iz regiona ne pruža podršku Tribunalu i nije "valjano informisan" o njegovom radu, ocenio je Bramerc.