HAG/DEN HAAG | 01.06.2016.

TUŽILAŠTVO: ODBACITI ZAHTJEV MLADIĆEVE ODBRANE

Tužilaštvo smatra da kredibilitet i nepristrasnost sudija nisu narušene time što dio tima pravnih savjetnika Pretresnog vijeća koje je izreklo presudu Radovanu Karadžiću pomaže vijeću koje će presuditi Ratku Mladiću.

Tužilaštvo traži da se odbaci nedavni podnesak odbrane Ratka Mladića u kojem je izneseno “alarmantno saznanje” da je dio tima pravnih savjetnika Pretresnog vijeća koje je donijelo presudu Radovanu Karadžiću angažovan da pomaže vijeću koje će presuditi Mladiću. Odbrana smatra da je time “kompromitovan” rad sudija i traži da se osiguraju garancije pravičnog suđenja i poštovanje pretpostavke nevinosti optuženog ili da se, u suprotnom, postupak proglasi ništavnim.

Tužilaštvo u svom odgovoru navodi da su tvrdnje odbrane neosnovane i u suprotnosti sa sudskom praksom. Malo je vjerovatno, smatra tužilac, da bi sudije - na kojima je isključiva odgovornost odlučivanja - angažovale nesposobne savjetnike da im pomažu. Tužilac pored toga ukazuje da sudska praksa pokazuje da autoritet sudija prilikom donošenja presude nije umanjen ili narušen time što im savjetnici pomažu. U podnesku tužilaštva se ukazuje na ranije odluke žalbenih vijeća prema kojima to što je neki sudija prethodno sudio o istim ili sličnim činjeničnim navodima - ali na osnovu dokaza predočenih na odvojenim suđenjima - ne doseže visoki prag dokazivanja koji je neophodan da bi se dovela u pitanja pretpostavka nepristrasnosti sudije.