HAG/DEN HAAG | 21.11.2012.

TUŽILAŠTVO ĆE RAZMISLITI O ZAHTEVU ZA REVIZIJU PRESUDE GOTOVINI I MARKAČU

Pet dana nakon što je Žalbeno veće, većinom glasova 3:2, izreklo oslobađajuću presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, glavni tužilac Tribunala Serž Bramerc oglasio se saopštenjem za javnost

U ime Tužilaštva i žrtava čije patnje, kako navodi, "nisu priznate", glavni tužilac Bramerc/Brammertz je izrazio razočarenje ishodom žalbenog postupka, najavljujući ujedno da će njegov ured "razmisliti" o eventualnom zahtevu za reviziju presude Žalbenog veća. Prema pravilima Tribunala, zahtev za reviziju se može podneti u roku od godinu dana od izricanja konačne presude, ukazivanjem na nove činjenice koje tužilaštvu nisu bile poznate u vreme žalbenog postupka.

Glavni tužilac Tribunala, dalje, indirektno poziva Hrvatsku da na osnovu dokaza koje će joj haško tužilaštvo staviti na raspolaganje započne procesuiranje zločina iz "Oluje" i izražava nadu da će hrvatsko pravosuđe "biti doraslo svojim obavezama".

Bramerc, konačno, poziva Tribunal da "razmisli" o pitanjima koja su pokrenuta u protivnim mišljenjima sudija Pokara/Pocar i Ađiusa/Agius a tiču se primene "doslednih standarda" u žalbenom postupku i "primerenog poštovanja činjeničnih nalaza pretresnog veća". Takvo razmišljanje bi, po njemu, moglo da bude "katalizator za dalje jačanje sistema međunarodne pravde".

Izjavu glavnog tužioca prenosimo u celosti.

Antrfile

IZJAVA SERGEA BRAMMERTZA U VEZI S PRESUDOM PO ŽALBI U PREDMETU GOTOVINA I MARKAČ

Tužilaštvo je pažljivo proučilo presudu koju je u petak 16. novembra 2012. godine donelo Žalbeno veće u predmetu Gotovina i Markač.

Tužilaštvo je razočarano ishodom presude koja poništava presudu koju su protiv g. Gotovine i g. Markača jednoglasno donela trojica sudija Pretresnog veća. Svesni smo da oni koji su doživeli zločine povezane s operacijom Oluja nisu zadovoljni ishodom i osećaju da njihove patnje nisu priznate.

Tužilaštvo je tokom žalbenog postupka objasnilo Žalbenom veću zašto verujemo da je bilo dovoljno dokaza u prilog presudi Pretresnog veća.

Na kraju, trojica od petorice sudija Žalbenog veća imala su drugačije mišljenje, što je rezultiralo oslobađajućom presudom g. Gotovini i g. Markaču po svim tačkama optužnice.

S obzirom na to da smo jedna od strana u postupku, moramo da poštujemo rezultat presude po žalbenom postupku. Međunarodno krivično pravosuđe – i vladavina prava uopšte – moraju biti zasnovani na temeljnom poštovanju pravnog postupka.

Kao i u svim predmetima, ako potrebni uslovi budu ispunjeni, Tužilaštvo će razmisliti o postupku preispitivanja presude.

Takođe ćemo obezbediti da dokazi koje je Tužilaštvo prikupilo budu na raspolaganju pravosudnim vlastima u bivšoj Jugoslaviji kako bi se domaćem pravosuđu omogućilo krivično gonjenje zločina počinjenih u vezi s operacijom Oluja. Verujemo da će pravosudne vlasti u Hrvatskoj biti dorasle svojim obavezama.

Suprotna mišljenja dvojice sudija Žalbenog veća – sudije Agiusa i sudije Pocara – ukazala su na mnoga važna pitanja koja proizilaze iz presude koju je donela većina i o kojima Tribunal treba da razmisli. Nakon donošenja presude ta su pitanja privukla i pažnju komentatora izvan Tribunala. Ona se odnose na obezbeđivanje doslednih standarda za preispitivanje u žalbenom postupku, ocenjivanje ukupnosti dokaza u spisu i iskazivanje primerenog poštovanja činjeničnim nalazima pretresnog veća. Važno je da se o tim pitanjima razmisli, a nadamo se da će, konačno, to biti katalizator za dalje jačanje sistema međunarodne pravde.