HAG/DEN HAAG | 01.10.2015.

TUŽILAC UKAŽUJE NA GREŠKE U IZVEŠTAJU VEŠTAKA ODBRANE

Na početku unakrsnog ispitivanja Mladićeve svedokinje Zorice Subotić tužilac ukazivao na greške u njenim ekspertskim izveštajima u kojima negira odgovornost vojske bosanskih Srba za napade na sarajevske civile tokom četvorogodišnje opsade. Optuženi opomenut zbog neprimerenog ponašanja

Prvog dana unakrsnog ispitivanja, ujedno i šestog dana svedočenja ekspertkinje odbrane za balistiku Zorice Subotić, tužilac Veber/Weber je najviše vremena potrošio za iznošenje opštih primedbi na tri njena izveštaja u kojima negira odgovornost vojske bosanskih Srba kojom je komandovao optuženi Ratko Mladić za artiljerijski teror nad građanima Sarajeva. Sugerisao je da je na osnovu pogrešnih premisa došla do zaključaka koji su u suprotnosti sa dokazima optužbe o granatiranju Sarajeva tokom četvorogodišnje ratne opsade, pre svega onih do kojih su došli bosanski istražni timovi.

Optužba, pre svega, sugeriše da su nalazi policijskih istražitelja koji su uviđaje pravili neposredno nakon artiljerijskih udara validniji nego zaključci do kojih su došli svedokinja i njeni saradnici na osnovu ratne foto i video dokumentacije i posete Sarajevu 2010. godine. Ona odgovara da je to "sve što su imali" i ne slaže se da nije bilo moguće doći do valjanih zaključaka.

U prvom izveštaju o granatiranju Zorica Subotić je zaključila da granata koja je 27. maja 1992. godine ubila 26 i ranila 108 ljudi u redu za hleb u ulici Vase Miskina nije ispaljena sa položaja vojske bosanskih Srba udaljenih 1.700 do 1.800 metara, već sa razdaljine od stotinak metara, što znači da je odgovorna Armija BiH. Optužba, međutim, smatra da je svedokinja do takvog zaključka došla jer je na pogrešan način, ne uzimajući u obzir nadmorsku visinu Trebevića gde su bili srpski položaji, koristila tablice gađanja. Ona je primedbe odbacila. Tužilac jepredočio i presretnuti razgovor između komandanta Četvrtog korpusa JNA u Sarajevu Milosava Gagovića i izvesnog pukovnika Čađe od 27. maja 1992. godine u kojem se kaže da je sa Trebevića ispaljena granata i ubila pet ljudi kod Ekonomskog fakulteta, gde je Miskinova ulica. Svedokinja je rekla da taj izvor nije imala pri izradi izveštaja.

Suprotstavljajući se tezi optužbe o velikoj nepreciznost modifikovanih avio bombi koje je Mladićeva vojska poslednje ratne godine koristila pri napadima na Sarajevo, ona je rekla da je, njihova preciznost "na nivou svih sistema raketne artiljerije". Tvrdnju je potkrepila navodom da su pre početka upotrebe sačinjene tablice gađanja, a da je nova verzija tablica napravljena 2001. godine na Vojno-tehničkom institutu u Beogradu gde je bila zaposlena. Tužilac, međutim, ukazuje da je Mirjana Anđelković Lukić – koja je radila na istom institutu i sarađivala sa Zoricom Subotić na izradi ekspertskih izveštaja – svedočeći u odbranu Radovana Karadžića rekla da nikakve tablice gađanja za avio bombe na institutu nisu izrađene. A da jesu, ona bi za njih znala. Ekspertkinja Mladićeve odbrane nije želela da porekne reči svoje koleginice, ali ni da odustane od svoje, sasvim suprotne, tvrdnje.

Na samom kraju današnjeg zasedanja Mladić je naglas negodovao zbog, kako je objasnio branilac Stojanović, odbijanja sekretara da mu odobri posetu "ratnih drugova" koji su "iz daleka došli da ga vide". Predsedavajući sudija Ori/Orie je odgovorio da odbrana vrlo dobro zna kako se na odluku sekretara može žaliti i oštro ukorio optuženog zbog glasnog govora u sudnici i komuniciranja sa posetiocima galerije za publiku. "Vaše ponašanje je u suprotnosti od onoga što se od vas očekuje", upozorio je sudija. Suđenje se nastavlja u ponedeljak.