HAG/DEN HAAG | 20.08.2008.

TUŽILAC TRAŽI NAJTEŽE KAZNE ZA "KOSOVSKU ŠESTORKU"

Optužene političke, vojne i policijske zvaničnike Srbije koje proglasi krivim za zločine protiv kosovskih Albanaca 1999. godine Pretresno veće bi, smatra optužba, trebalo da osudi na zatvorske kazne od 20 godina do doživotne. Počelo iznošenje završne reči odbrane Milana Milutinovića

Zaključujući završnu reč na suđenju za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine tužilac je od Pretresnog veća zatražio da izrekne zatvorske kazne u trajanju od 20 godina do doživotne svoj šestorici bivših srpskih političkih, vojnih i policijskih zvaničnika – Milanu Milutinoviću, Nikoli Šainoviću, Dragoljubu Ojdaniću, Nebojši Pavkoviću, Vladimiru Lazareviću i Sretenu Lukiću.. Optužba smatra da je dokazano njihovo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je rezultat bilo proterivanje značajnog dela albanske populacije sa Kosova za vreme NATO intervencije 1999. godine.

Pošto je juče govorio o prvoj trojici optuženih, tužilac je danas izneo argumente o individualnoj krivičnoj odgovornosti komandanata VJ na Kosovu Nebojše Pavkovića i Vladimira Lazarevića i policijskog generala Sretena Lukića. Dvojica vojnih generala su, kaže tužilac, učestvovala u udruženom zločinačkom poduhvatu sprovodeći naređenja načelnika Generalštaba VJ Dragoljuba Ojdanića. Smatra da su znali za počinjenje zločina ali da ništa nisu učinili da ih spreče ili da kazne počinioce. U vreme počinjenja najtežih zločina na Kosovu policija je, po optužbi, imala dvostruku liniju komandovanja. Osim iz beogradskog sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) snagama policije koje su počinile brojne zločine nad kosovskim Albancima komandovalo se i iz prištinskog Štaba MUP na čijem je čelu bio šestooptuženi Sreten Lukić.

Osvrćući se na dokaze koje su izvodile odbrane šestorice optuženih, tužilac je upotrebio alegoriju pijanog vozača koji na različite načine može da objasni zašto je krivudao putem, smrdeo na alkohol, imao pored sebe limenke piva i nerazgovetno govorio, ali da svi ti "okolnosni dokazi" nesumnjivo ukazuju samo na jedno... da je bio pijan. Slično je, kaže, i sa odgovornošću šestorice optuženih - splet dokaza koji ukazuju na njihovo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu ne može se shvatiti kao slučajnost. "Ako nešto hoda kao patka, zvuči kao patka i trepće kao patka, onda to i jeste patka", slikovito je zaključio tužilac.

U drugom delu današnjeg zasedanja izlaganje završnih reči je počela odbrana Milana Milutinovića.