07.12.2016.

TUŽILAC TRAŽI DOŽIVOTNI ZATVOR ZA RATKA MLADIĆA

U zaključku završne reči na suđenju Ratku Mladiću tužilac Alen Tiger istakao da bi "svaka druga kazna osim one najteže koju predviđa zakon bila uvreda za žrtve i uvreda za pravdu "

"Došlo je vreme da general Mladić odgovara za zločine nad svakom od njegovih žrtava i zajednicama koje je razorio.Bilo bi nespojivo sa sudskom praksom odmeravanja kazni pred ovim sudom, a bilo bi i uvreda za žrtrve, kako one žive tako i one mrtve, bilo bi uvreda za pravdu, ako bi se izrekla bilo koja druga kazna osim najstrože koja je predviđena zakonom.A to je doživotna kazna zatvora."

Tim zahtevom je vođa tima optužbe Alen Tiger/Alan Tieger zaključio trodnevnu završnu reč optužbe na suđenju bivšem komandantu Glavnog štaba VRS, Ratku Mladiću, optuženom za genocid, ratne i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom rata u BiH.

Pre Tigerovog zaključka, članovi tima optužbe Adam Veber/Weber i Piter Mekloski/Peter McCloskey su govorili o dokazima koji ukazuju na Mladićevu odgovornost za artiljerijski i snajperski teror nas Sarajevom i genocid počinjen u julu 1995. godine u Srebrenici.

Prema Veberu, svrha troipogodišnje artiljerijske i snajperske kampanjeprotiv Sarajeva i Sarajlija bila je terorisanje građana, usađivanje straha da bi sledeća granata ili snajperski hitac mogli pogoditi baš njih ili njihove bližnje.Tužilac je podsetio na presretnutu radio komunikaciju od 28. maja 1992. godine u kojoj Mladić izdaje naređenje za granatiranje Sarajeva, posebno onih njegovih delova u kojima "nema mnogo Srba", a sve sa ciljem "da im razvučemo pamet njihovu". Mladićeva poruka je, po Veberu, "bila jednostavna: kada je Sarajevsko-romanijski korpus pucao iz svojih topova - Mladić je pucao iz tih topova."

Tvrdnje odbrane o "samogranatiranju Sarajeva" se, prema tužiocu, zasnivaju na "neutemeljenim spekulacijama", "nepostojećim dokazima" i "netačnim interpretacijama" izjava pojedinih svedoka ili zvaničnika UN, kao i na neverodostojnim i protivurečnim zaključcima iz izveštaja veštaka odbrane. Kao ilustraciju, Veber je naveo izveštaj i svedočenje balističkog veštaka odbrane Zorice Subotić koja je, prvo, tvrdila da je zloglasni masakr u redu za hleb u ulici Vase Miskina izazvan podmetnutom minom, da bi zatim iznela tezu da se radilo o minobacačkoj granati lansiranoj iz blizine tako da je pala pod gotovo pravim uglom. Odnosno, kako je primetio Veber, pripadnici Armije BiH su ispalili u vis granatu koja im je onda pala na glavu.

Prolazeći kroz dokazni materijal o srebreničkim zločinima iz jula 1995. tužilac Mekloski je posebno ukazao na poznate snimke u kojima je Mladić jasno iskazao svoju - po optužbi "genocidnu" - nameru. Prvi je snimak od 11. jula u kojem Mladić u pustoj Srebrenici objavljuje da je "došlo vreme da se osvetimo Turcima", a drugi je snimak iz bratunačkog hotela Fontana u kojem Mladić nevoljne predstavnike srebreničkih izbeglica suočava sa izborom "opstati ili nestati." Imajući u vidu šta su Mladići njegov e trupe učinile u narednih nekoliko dana, , naglasio je Mekloski, "ove reči treba shvatiti smrtno ozbiljno." Predstavnik izbeglica kojem se Mladić obratio, dodao je tuzilac, bio je Ibro Nuhanović, koji je nakon sastanka ostao u Potočarima sa svojim sinom Muhamedom i suprugom Nasihom. Svi su ubijeni, a njihovi su posmrtni ostaci pronađeni, što je navedeno i u završnom podnesku tužilaštva.

Tužilac je detaljno rekonstrusao kretanje i delovanje Mladića od ulaska u Srebrenicu 11. jula do odlaska u Beograd uveče 14. jula odakle je, po Mekloskom, "nastavio da komanduje Vojskom Republike Srpske". Dodao je da je od večeri 14. jula Mladić "mogao da bude i u komi... ali bi opet bio krivično odgovoran" za ono što je planirano i učinjeno od pada Srebrenice.

Tokom čitave operacije ubijanja Mladić je, rekao je Mekloski, bio u središtu svega: viđen je među masom zaribljenika, njegovi su ključni oficiri bili na komandnim mestima, svi centri veze i svi obaveštajni podaci su išli prema njemu.... Po tužiocu, "nezamisliva je tvrdnja odbrane da on o tome nije ništa znao i da se time nije bavio." Jer, zaključio je Mekloski, "Mladić jeste kriminalac, ali nije budala."

Odbrana će iznošenje svojih završnih argumenata početi u petak 9. decembra.