HAG/DEN HAAG | 05.05.2009.

TUŽILAC: "BESMISLEN" ZAHTEV RADOVANA KARADŽIĆA

Odgovor tužioca na podnesak kojim je optuženi, u ime "jednakosti oružja", tražio da Pretresno veće naloži predstavnicima tužilaštva da ubuduće sa medijima komuniciraju isključivo pisanim putem

U odgovoru na podnesak kojim Radovan Karadžić traži da se tužilaštvu nametnu ista ograničenja na kontakte sa medijima kakva je Sekretarijat suda nametnuo njemu, tužiteljica Hildegard Erc-Reclaf/Uertz-Retzlaff je takav zahtev optuženog ocenila kao "neosnovan i besmislen".

Svojim najnovijim podneskom, smatra Erc-Reclaf, optuženi nastoji da se "osveti tužilaštvu zbog odluka potpredsednika i sekretara Suda sa kojima se ne slaže", ili pokušava da izloži svoj stav o tim odlukama postavljajući zahtev za koji je i sam svestan da je besmislen. U oba slučaja, zaključuje se u odgovoru tužilaštva, Karadžićev zahtev predstavlja "zloupotrebu procesa ulaganja podnesaka", te se mora odbaciti.

Potpredsednik i sekretar suda su, podsetimo, odobrili Karadžiću da da intervju jednom holandskom nedeljniku, ali su naložili da se to obavi pisanim putem, a ne u telefonskom razgovoru kako je tražio optuženi. Pozivajući se na princip "jednakosti oružja", Karadžić je tražio da se ista ograničenja u komunikaciji sa medijima nametnu i predstavnici za štampu tužilaštva kao i samom glavnom tužiocu, priznajući i sam u podnesku da je takav zahtev "smešan" ili "apsurdan".