HAG/DEN HAAG | 20.06.2014.

TUŽILAC O ŠEŠELJEVOJ PRIVREMENOJ SLOBODI

Tužilac ne smatra da postoje argumenti u prilog puštanja Vojislava Šešelja na privremenu slobodu, mada se takvoj eventualnoj odluci ni ne protivi, s tim da traži da se utvrde mere kojima će se osigurati da optuženi tokom boravka u Srbiji ne ugrožava žrtve i svedoke, kao i da će se vratiti u Hag kad mu bude naloženo

U odgovoru na poziv Pretresnog veća da se izjasni da li Vojislav Šešelj treba da bude pušten na slobodu do izricanja prvostepene presude, tužilac nije izričito zauzeo stav ni za ni protiv takve mogućnosti. Sudije su, podsetimo, tražile da se strane u postupku odrede prema mogućnosti da optuženi lider srpskih radikala izricanje prvostepene presude dočeka u Srbiji, uprkos tome što on sam takav zahtev nikada nije uputio.

U danas dostavljenom kratkom podnesku tužioci podsećaju na izveštaj Sekretarijata po kojem ostanak optuženog u pritvoru "nije u suprotnosti" sa medicinskim tretmanom njegovih zdravstvenih problema. Drugim rečima, da svu potrebnu medicinsku negu može dobiti i u tribunalovoj Pritvorskoj jedinici. Osim toga, "popis aktivnosti" koje tokom mogućeg boravka u Srbiji Šešelj namerava da preduzme po tužiocu ukazuje "da je njegovo zdravstveno stanje dobro".

Optuženi je, naime, u svom odgovoru na poziv veća da se izjasni o eventualnom puštanju na privremenu slobodu naveo da planira da učestvuje na javnim skupovima, daje intervjue medijima i gostuje u TV emisijama, makar bi to bilo u suprotnosti sa nalogom veća o uslovima njegovog boravka u Srbiji. U odgovoru je naveo i da se neće periodično javljati policiji, niti, ako tako bude naloženo, nositi sigurnosne "ogrlice, narukvice i nanogice" koje se koriste za sprečavanje bekstva. Jedina mera koju bi, kaže, ispoštovao je ona koja predviđa da neće napustiti teritoriju Republike Srbije.

U tužiočevom podnesku se, dalje, navodi da Pretresno veće treba da preduzme sve korake da prvostepena presuda lideru srpskih radikala po optužnici za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH bude izrečena "što je pre moguće". Podseća se ujedno i na nedavni zaključak Žalbenog veća da optuženi nije pokazao da dužina procesa, uključujući i trajanje pritvora od 11 godina, utiču na njegova procesna prava.

Bude li Pretresno veće ipak odlučilo da Šešelja pusti na privremenu slobodu do izricanja presude, moraju se, po tužiocu, postaviti takvi uslovi koji će obezbediti da on "ne ugrozi žrtve, svedoke i druga lica", kao i da se osigura njegov povratak u Hag kada veće to bude naložilo.

Odluka veća se očekuje u dogledno vreme.