HAG/DEN HAAG | 14.11.2013.

TOLIMIR IPAK KARADŽIĆEV SVEDOK

Žalbeno veće odbilo žalbu Zdravka Tolimira na izdati obavezujući nalog za svedočenje u dokaznom postupku odbrane Radovana Karadžića

Žalbeno veće Tribunala odbacilo je žalbu Zdravka Tolimira na obavezujući nalog Pretresnog veća za svedočenje u dokaznom postupku odbrane Radovana Karadžića.

Bivši Mladićev pomoćnik za bezbednost i obaveštajne poslove u Glavnom štabu VRS je proglašen krivim za genocid u Srebrenici i Žepi i osuđen je na kaznu doživotnog zatvora, a njegov je predmet u žalbenom postupku. Činjenica da žalbeni postupak nije okončan bila je osnova za Tolimirovu argumentaciju da bi mu, ukoliko bude primoran da da iskaz na Karadžićevom suđenju bilo uskraćeno pravo da "ne svedoči u drugim predmetima pre okončanja postupka u njegovom predmetu". Smatra takođe da bi njegovo eventualno svedočenje u Karadžićevu odbranu moglo prouzrokovati "veoma ozbiljne pravne i druge posledice" u njegovom predmetu.

Sudije Žalbenog veća su odbacile Tolimirove argumente i ocenile da nema potrebe da se optuženi izuzme od obaveze da svedoči po nalogu sudija, naročito u svetlu pravila 90(E) Pravilnika o postupku i dokazima Tribunala prema kojem svaki svedok pa i Tolimir ima pravo da izbegne odgovor za koji smatra da bi ga mogao inkriminisati, a da ako ga sudije primoraju da odgovori, ništa od toga što kaže ne može kasnije biti upotrebljeno protiv njega. Smatrajući da ovo pravilo pruža dovoljnu zaštitu prava optuženog, kao i da bi njegov iskaz mogao biti od "materijalnog značaja" za Karadžićevu odbranu, sudije su odbacile Tolimirovu žalbu.

Osim Tolimiru Raspravno veće je obavezujuće naloge za svedočenje izdalo i bivšim generalima Vojske Republike Srpske Ljubiši Beari i Radivoju Miletić koji su takođe otkazali poslušnost nekadašnjem vrhovnom komandantu i odbili da svedoče u njegovu odbranu. Ljubiša Beara, nekadašnji načelnik bezbednosti Glavnog štaba VRS je zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici i Žepi osuđen na kaznu doživotnog zatvora dok je bivšem načelniku za operativne poslove u Glavnom štabu VRS Radivoju Miletiću izrečena kazna od 19 godina zatvora zbog istih zločina.

Karadžić smatra da će svedočenjem trojice generala moći da dokaže da nije delio genocidnu nameru da uništi muslimansko stanovništvo Srebrenice te da će oni potvrditi da ga nikada, ni usmeno ni pismeno, nisu obavestili da će zarobljenici iz Srebrenice biti pogubljeni, ili da je u toku njihovo pogubljenje.