Den Haag | 28.04.2016.

SVEDOKOVI PROBLEMI SA PAMĆENJEM

Nakon tročasovnog natezanja oko toga kada su se dogodili određeni incidenti o kojima je za odbranu Ratka Mladića svedočio belgijski poručnik Jan Sehers, ispostavilo se da svedok zbog terapije kojoj je podvrgnut ima problema sa pamćenjem.

Iskazom belgijskog poručnika Jana Sehersa/Segers, odbrana Ratka Mladića je nastojala da osveži i osnaži svoje teze o podmetnutoj eksploziji na Markalama, "samogranatiranju" Sarajevske televizije i minobacačkim provokacijama iz bolničkog kompleksa Koševo kako bi se srpska strana navela da uzvrati artiljerijskom vatrom na bolnicu. Da li je i koliko u tome uspela zavisiće od toga kako će Raspravno veće proceniti pouzdanost Sehersovog iskaza budući da je, nakon tročasovnog natezanja, svedok priznao da usled hemoterapije kojoj je podvrgnut u poslednje dve godine... ima problema sa pamćenjem.

Sehers je između 1991. i 1995. godine bio raspoređen u bivšoj Jugoslaviji, prvo u Unoproforuu Sarajevu i Kiseljaku, a zatim kao vojni posmatrač u Bihaću, Daruvaru, Zagrebu i na Kosovu. O svojim zapažanjima sa Balkana je u novembru 1995. godine dao intervju jednom belgijskom nedeljniku, u kojem opisuje helikopterske isporuke miliona nemačkih maraka V Korpusu Armije BiH u Bihaćkom džepu, "statičnu eksploziju" podmetnutu na pijaci Markale, minobacačku paljbu iz bolnice Koševo i granatiranje Sarajevske TV sa položaja Armije BiH.

Sve što je 1995. godine rekao u intervjuu, Sehers je ponovio u izjavi koju je, za Mladićevu odbranu, dao pred belgijskim vlastima. Pošto je danas pred sudom potvrdio njen sadržaj, izjava je uvedena u dokaze odbrane, koja nije imala dodatnih pitanja za svedoka.

Pošto je svedok potvrdio da je od oktobra 1992. do marta 1993. godine u Sarajevu bio oficir za vezu UN sa sukobljenim stranama, tužiteljica Karolin Edžerton/Caroline Edgerton je na početku unakrsnog ispitivanja dobila od njega potvrdu da je njegova dužnost, pored ostalog, bila da izražava zabrinutost i ulaze proteste snagama bosanskih Srba zbog artiljerijskih i snajperskih napada na civile. Sehers je potvrdio da je stanovništvo Sarajeva živelo u "paničnom strahu" zbog stalnih napada kojima su bili izloženi pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Sehers je pred sudom ponovio ono što je u intervjuu belgijskom nedeljniku i izjavi Mladićevoj odbrani izjavio o eksploziji na Markalama u februaru 1994. godine, kada je stradalo više od 60 ljudi. Rekao je, naime, da su u UN uvek govorili da se ne zna ko je odgovoran za eksploziju ali da je "gotovo sigurno" da se ne radi o Srbima, kao i da je bilo "glasina" da se radi o statičnoj eksplozivnoj napravi podmetnutoj pod pijačnu tezgu. Na tužiteljicino pitanje u kojem je izveštaju to pročitao, Sehers je danas odgovorio da mu je to usmeno preneo vojni posmatrač UN koji je odmah posle eksplozije bio na licu mesta i rekao mu da nije bilo moguće analizirati krater pošto se radilo o statičnoj eksploziji.

Sehers tvrdi da mu je to rečeno na dan eksplozije u februaru 1994. u njegovoj kancelariji u zgradi PTT u Sarajevu. Pre toga je, međutim, rekao da je Sarajevo napustio u prvoj polovini 1993. godine i kategorički, na više puta ponovljena direktna pitanja tužiteljice i sudija, odgovarao da 1994. nije bio u Sarajevu.

Do sličnih zabuna došlo je i kod drugih incidenata o kojima je Sehers svedočio. Na primer, dok je u intervjuu belgijskom nedeljniku za "samogranatiranje" Sarajevske TV izjavio da se dogodilo u maju 1995, u današnjem svedočenju je rekao da je to bilo kada je on još bio u Sarajevu, dakle u prvoj polovini 1993. Da bi, tek na kraju - u odgovoru na pitanje sudije Orija - svedok objasnio prirodu svojih problema sa pamćenjem.