21.06.2017.

SVEDOK NIJE U KRAJINI "SREO" VEĆ JE "SAMO VIDEO" OPTUŽENE

Penzionisani pukovnik bivše JNA svedoči o tome šta je video tokom tromesečne misije u Krajini, krajem 1991. godine, kada je pomagao formiranje Teritorijalne odbrane Krajine i jedno vreme bio njen komandant.

Drugi svedok optužbe na ponovljenom suđenju bivšim šefovima Državne bezbednosti Srbije, penzionisani pukovnik bivše JNA Radoslav Maksić je o svojoj tromesečnoj misiji u Kninu krajem 1991. godine već svedočio na prvom suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u septembru 2010, kao i na suđenju Milanu Martiću u februaru 2008. godine.

Na počeku njegovog današnjeg, trećeg nastupa predTribunalom, pročitan je sažetak izjave pukovnika Maksića u kojem se navodi da je u oktobru 1991. upućen u Knin da bi pomogao u formiranju Teritorijalne odbrane Krajine i da je nakon izvesnog vremena od generala Đujićapreuzeo komandu Štaba TO i ostao na tom položaju do kraja decembra 1991. U njegovoj se izjavi, takođe, govori o rasprostranjenim zločinima - ubistvima, pljački i paljevini napuštenih hrvatskih kuća - o čemu je Štab TO poslao izveštaj Ministarstvu odbrane Srbije i Martićevom MUP Krajine, ali nije dobio odgovor ni od jednih ni od drugih, niti je išta preduzeto da se zločini spreče a počinioci kazne. U tom se izveštaju, pored ostaog, navodi da je u Korenici vladalo "potpuno bezvlašće", da "srpska garda" za koju se ne zna odakle je došla upada u hrvatske kuće i pljačka, a da je lokalna TO "ogorčena zbog uplitanja Državne bezbednosti van njene nadležnosti".

Svedok je danas rekao da je pomenuti izveštaj diktirao general Đujić, a da ga je on primio zdravo za gotovo jer "nije imao pravo da posumnja u komandanta" i nije ga interesovalo o kojoj, odnosno čijoj, Službi državne bezbednosti se radi. Precizirao je, takođe, da se u Korenici i na Kninskoj tvrđavi "nije sreo" sa Stanišićem i Simatovićem, već ih je "samo video, u prolazu", i ne zna šta su tu radili i o čemu su razgovarali na sastanku sa Đujićem i Martićem, na koji je i on bio pozvan ali mu je, kada je došao, rečeno da nema potrebe za njegovim prisustvom.

U unakrsnom ispitivanju od strane Stanišićevog branioca, svedok je potvrdio da je optuženog šefa DB Srbije video u Krajini 2-3 puta, da nisu razgovarali i da ni od koga nije čuo u kakvoj je on ulozi tu. Potvrdio je, takođe, da nije čuo ni za kakvu obuku krajinskih jedinica od strane MUP-a Srbije; za "Knindže" kapetana Dragana je rekao da nisu predstavljale nikakav "vojni faktor" i da su "više izvodili jutarnju fiskulturu na tvrđavi nego što su ratovali." Ne veruje da je kapetan Dragan imao podršku Državne bezbednosti Srbije jer bi, da je imao podršku Službe, "ona od njega napravila Vojvodu Mišića."