HAG/DEN HAAG | 11.03.2005.

SUSRETI S KOMANDANTOM ČELIKU

Bivši pripadnik OVK svedoči sa punim merama zaštite identiteta, lika i glasa, o svojim ratnim susretima sa prvooptuženim Fatmirom Limajom, poznatim kao komandant Čeliku

Sa punim merama zaštite identiteta, lika i glasa, bivši pripadnik OVK je danas započeo svedočenje na suđenju trojici optuženih za zločine u logoru Lapušnik. Pošto je, u uvodu, opisao kako je u aprilu 1998. pristupio OVK, išao u Albaniju po oružje i učestvovao u nekim borbama sa srpskim snagama bezbednosti, zaštićeni svedok L-95 je opširno govorio o odlasku svoje jedinice u planine Beriša, krajem jula 1998., gde su poslani da “pomognu snagama komandanta Čelikua.” Komandant Čeliku je ratno ime prvooptuženog Fatmira Limaja, a u planinama Beriša je, prema optužnici, krajem jula 1998. pogubljeno deset zatočenih kosovskih Albanaca koji su pred ofanzivom srpskih snaga evakuisani iz logora Lapušnik.

Svedokovu jedinicu je u Novoselu dočekao komandant Čeliku koji ga je prozvao po njegovom ratnom imenu, postavio ga za zapovednika i rekao mu da, ako bude imao bilo kakvih problema, dođe u glavni štab. Za razliku od drugih pripadnika OVK koji su, kao nevoljni svedoci optužbe, tvrdili da je Limaj u to vreme bio samo zapovednik “jedne od jedinica Čeliku”, svedok L-95 kaže da su tada svi znali da je komandant Čeliku zapovednik zone Lapušnik.

Tri ili četiri dana nakon susreta u Novoselu, svedok kaže da su po njega došli crvenim “golfom” i odvezli ga u štab u Klečki, gde se ponovo sreo sa Čelikuom i još nekim zapovednicima OVK, koje je identifikovao ratnim imenima “Kumanova”, “Gazetari”, kao i komandant jedinice “Buri.” Pre prekida današnje rasprave svedok je rekao da su na tom sastanku diskutovali o situaciji i stanju u jedinicama OVK.

Zaštićeni svedok L-95 će svoj iskaz nastaviti u ponedeljak posle podne.