HAG/DEN HAAG | 15.11.2010.

SUDIJSKI "PODSETNIK" ZA PRALJKA I NJEGOVE BRANIOCE

Nakon što je na internet stranici Slobodana Praljka obelodanjen sadržaj tri poverljiva dokumenta, Veće je optuženog i njegove branioce podsetilo na njihov status i obavezu čuvanja tajnosti informacija na šta su već jednom podsećeni 2008. godine kada se dogodio sličan incident

Pretresno veće sudije Antonetija/Antonetti je "podsetilo" Slobodana Praljka i njegove branioce na njihov status i obavezu da "preduzmu sve mere kako bi garantovali da nijedna poverljiva informacija neće biti objavljena" na internet stranici optuženog generala. Objavljena su, naime, tri poverljiva dokumenta što se, kako Veće podseća, već jednom dogodilo 2008. godine.

Prema podnesku tužilaštva, reč je o tri dokumenta jedne humanitarne organizacije kojima je Veće dodelilo mere zaštite 2007. godine. Obelodanjivanje poverljivih dokumenata, po tužilaštvu, "izaziva zabrinutost" zbog čega je, navodi se u podnesku, "neophodno" utvrditi uslove pod kojima je došlo do toga. Tužilaštvo napominje da Praljkovi branioci negiraju da su dostavili dokumente administratoru sajta i navode da nisu u mogućnosti da kontrolišu sadržaj internet stranice što je, navodi se u dokumentu, njihova "obaveza".

Tužilac je tražio od Veća da Praljku i njegovim braniocima naloži da objasne kako je došlo do kršenja zaštitnih mera kao i da ih obaveže da se ta praksa više ne ponavlja u odnosu na druge dokaze koje su uvedeni u spis ili o kojima je raspravljano na sednicama zatvorenim za javnost. Takođe, tužilaštvo poziva Veće da "naloži istragu" i preduzme mere koje smatra prikladnim, uključujući i pokretanje postupka za nepoštovanje suda po pravilu 77 Pravilnika o postupku i dokazima.

U odgovoru branilaca se navodi da je Praljak "preuzeo punu odgovornost" za "nesvesno i nehotično" obelodanjivanjepoverljivih dokumenata što je, kako navode, "greška zbog koje žale". Odbrana dalje smatra da nema osnova za pokretanje procedure za nepoštovanje suda, budući da optuženi "nije imao nameru da prekrši nalog Veća". Sporni dokumenti su, kako se navodi, "odmah" povučeni sa sajta a branioci i Praljak su se obavezali da će preduzeti mere da se "takav incident ne ponovi".

Branioci su u odgovoru obećali sudijama da neće slati dokumente svojoj kancelariji u Zagreb kako bi izbegli da se eventualno otkrije njihova sadržina navodeći, takođe, da će se Praljak uključiti u proveravanje svih dokumenata na sajtu, čime bi, po njima, problem neželjenog obelodanjivanja bio rešen.

Uzimajući u obzir odgovor i obećanja branilaca i Praljka, Veće je odlučilo da ne pokreće istragu i, eventualno, postupak za nepoštovanje suda, već da ih ovog puta samo "podseti" na njihov status i obaveze, što predstavlja neku vrstu formalnog sudskog prekora. Ipak, upozoreni su da ako se u budućnosti ne budu pridržavali obaveze čuvanja tajnosti dokumenata, Veće neće oklevati da preduzme "sve mere koje smatra prikladnim" uključujući i izmenu modaliteta komunikacije optuženog Praljka u tribunalovom pritvoru.