HAG/DEN HAAG | 27.03.2009.

SUDIJE: KARADŽIĆ ZNA ENGLESKI

Nakon što je "pažljivo analiziralo" dokaze koje je tužilaštvo dostavilo, Pretresno veće koje Radovanu Karadžiću sudi za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini", utvrdilo da optuženi "razume engleski jezik dovoljno dobro za potrebe Pravilnika o postupku i dokazima"

Pretresno veće je zaključilo da bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić razume engleski u dovoljnoj meri da mu se na tom jeziku dostavljaju kopije propratnog materijala priloženog uz optužnicu, kao i izjave svih svedoka i transkripti njihovih ranijih svedočenja. Izjave svedoka i transkripti koji su dostupni na bosanskom, srpskom ili hrvatskom će biti obelodanjeni optuženom na tim jezicima, naložilo je Veće.

Veće je prihvatilo argumente tužilaštva da je optuženi "sposoban da piše i govori na engleskom jeziku od 1974. godine" kada je bio na studijskom boravku u Sjedinjenim Državama. Takođe je prihvatilo da je tokom rata u Bosni i Hercegovini vodio pregovore sa stranim političarima i diplomatama kao i da je davao intervjue stranim televizijama bez prevodilaca, često odgovarajući na pitanja koja su od njega zahtevala "brzinu i odgovore na optužbe da je ratni zločinac".

Veće je do sada dva puta, u septembru i novembru 2008. godine, utvrdilo da "ima dokaza da je Karadžićevo razumevanje engleskog jezika dobro ali da sudije ne mogu da utvrde da li je njegovo znanje dovoljno dobro za potrebe Pravilnika o postupku i dokazima". Novi dokazi koje je tužilaštvo podnelo uverili su sudije da obelodanjivanje "relevantnih materijala i transkripata može da se vrši na engleskom jeziku uz propratne audio snimke na BHS". Sve usmene razmene u predmetu će se, međutim, i dalje simultano prevoditi na BHS, zaključilo je Veće.