HAG/DEN HAAG | 02.05.2016.

SUDIJA MERON PIŠE KARADŽIĆU

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove odgovara na pritužbe koje je bivši predsednik Republike Srpske izneo na statusnoj konferenciji 6. aprila povodom uslova pritvora i "epidemije malignih oboljenja" u Pritvorskoj jedinici UN, kao i zbog sporosti i zastarelosti kompjutera koji mu je na raspolaganju u ćeliji.

Sudija Teodor/ Theodor Meron, predsednik Mehanizma za međunarodne krivicne sudove (MICT), uputio je pismo Radovanu Karadžiću, koji u Pritvorskoj jedinici UN (PJUN) priprema žalbu na presudu kojom je 24. marta ove godine proglašen krivim za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini i osuđen na 40 godina zatvora.

Sudija odgovara na pitanja koja su mu postavljena na vanrednoj statusnoj konferenciji 6. aprila ove godine, kada je optuženi izneo niz pritužbi na uslove pritvora i njihov uticaj na njegovo i zdravstveo stanje drugih stanara PJUN. “Veliki broj ljudi”, rekao je tada Karadžić, se razboleo od malignih bolesti sa brzim i fatalnim ishodom što “niko još nije istražio”.

U pismu optuženom sudija se poziva na informacije o uslovima pritvora koje mu je dostavio Sekretar MICT-a, a u kojima se navodi da Međunarodni komitet crvenog krsta (MKCK) svake godine vrši inspekciju uslova u PJUN. Holandija, kao zemlja domaćin, takođe redovno kontroliše funkcionisanja svih objekata u okviru PJUN i njihovu popravku i održavanje. Trenutno se, navodi sudija Meron, odvijaju radovi na “redovnom održavanju i unapređenju ventilacionog sistema u svim ćelijama”.

Karadžić se u pismu obaveštava da je Sekretarijat Mehanizma od MKCK i upravnika Pritvorske jedinice tražio uputstva o načinimaza dodatno ocenjivanje uslova pritvora.

Budući da se od Sekretara očekuje da dostavi dodatne informacije i u vezi sa Karadžićevim tvrdnjama o “čestoj pojavi malignih oboljenja kod pritvorenika”, sudija Meron obećava optuženom da će mu na to naknadno odgovoriti.

Konačno u vezi sa Karadžićevim primedbama na loš kvalitet kompjutera koji mu je na raspolaganju, sudija Meron ga obaveštava da Informatičko-tehnička služba upravo radi na zameni kompjutera pritvorenika te da će i njegov računar biti zamenjen boljim do 13. maja ove godine.

Na kraju pisma sudija Meron izrazava nadu da je odgovorio na Karadzićeva pitanja, te poziva optuženog da ne okleva da mu se obrati ukoliko bude želeo da pokrene bilo koje drugo pitanje.