HAG/DEN HAAG | 10.04.2008.

ŠTAB BEZ RAZLOGA

Štab MUP za Kosovo i njegov načelnik Sreten Lukić, po svedoku odbrane, nisu planirali i izvodili antiterorističke akcije u pokrajini, niti su ga niži organi policije izveštavali o bilo čemu, tako da on "ne vidi nijedan razlog za postojanje" tog organa 1999. godine

Nebojša Bogunović je u proleće 1999. godine bio zamenik načelnika SUP Kosovska Mitrovica i to je otprilike sve što se o njemu moglo saznati do kraja kratkog glavnog ispitivanja. On je, naime, svedočeći u odbranu policijskog generala Sretena Lukića, samo potvrdio navode svoje pisane izjave koja je uvedena u dokaze, a čiji sažetak, po običaju, nije predočen javnosti.

Iz nekoliko pitanja koja mu je postavio Toma Fila, branilac Nikole Šainovića, se moglo zaključiti da je svedok u izjavi često pominjao svog bivšeg pretpostavljenog - načelnika SUP Kosovska Mitrovica Ljubinka Cvetića, koji je na ovom suđenju iskaz dao kao svedok optužbe u decembru 2006. godine. Cvetić je tvrdio da je 1999. godine Zajednička komanda, na čijem je čelu bio optuženi Nikola Šainović, izdavala "direktive, zapovesti i odluke kojih su se pridržavali i vojska i policija na Kosovu".

To se nije dopalo braniocu Fili koji od početka suđenja "Kosovskoj šestorki" dokazuje da takvo telo nije ni postojalo, a kamoli da je njegov klijent tu imao bilo kakvu ulogu. Zato je svedoka pitao da li se slaže da je Cvetić "loš starešina i još gori čovek", na šta je ovaj potvrdno odgovorio. Optužba, inače, tvrdi da je Zajednička komanda za Kosovo bila instrument Slobodana Miloševića preko kojeg je sprovodio etničko čišćenje kosovskih Albanaca.

Kao i prethodni Lukićevi svedoci, Bogunović je nastojao da umanji ulogu Štaba MUP za Kosovo, na čijem je čelu bio optuženi policijski general. Tvrdi da to telo sa sedištem u Prištini nije 1999. godine planiralo i komandovalo policijskim akcijama, niti su ga lokalni Sekretarijati izveštavali o bilo čemu. "Vi se, dakle, ne sećate nijednog razloga postojanja Štaba MUP za Kosovo", upitao je predsedavajući sudija, na šta je svedok kratko odgovorio: "Upravo tako".