HAG/DEN HAAG | 20.04.2010.

SPECIJALCI "NEVIČNI PISANJU"

Objašnjavajući zašto je u izveštaj o ubistvu srpskih staraca u selu Grubori krajem avgusta 1995. godine naveo da je tada došlo do obračuna sa zaostalim srpskim borcima iako ih on nije video, svedok Pretresnog veća Branko Balunović rekao da specijalci tada prosto "nisu bili vični pisanju izveštaja" i priznao da je na taj način dobijena "iskrivljena slika stvarnih događaja"

U kratkom unakrsnom ispitivanju od strane tužioca Hederalija/Hedaraly, pripadnik hrvatske specijalne policije Branko Balunović je jasno rekao da tokom akcije čišćenja terena na području doline Plavnog krajem avgusta 1995. godine, kada je u selu Grubori ubijeno petoro starijih civila, nije video zaostale srpske borce. Ipak, u izveštaju koji je nakon akcije napisao u Zagrebu naveo je da je u Gruborima došlo do obračuna specijalaca sa "četnicima", što je bilo u skladu sa tadašnjim zvaničnim stavom hrvatskih vlasti – izraženim u izjavi generala Čermaka - da su srpski starci ubijeni tokom borbi u unakrsnoj vatri.

Branilac bivšeg zapovednika specijalne policije Mladena Markača je u unakrsnom ispitivanju sugerisao da njegov klijent nije imao veze sa pritiscima na učesnike akcije da promene svoje prve izveštaje. Odgovornost je prebacivao na Markačevog zamenika Željka Sačića i zapovednika akcije čišćenja Josipa Čelića. Balunović je ponovio deo jučerašnjeg iskaza u kojem je rekao da je u Zagrebu izveštaj pisao po Čelićevim instrukcijama, kome je Sačić nešto ranije izdiktirao "istinu o Gruborima". Tvrdi da se Markač nije time bavio i da nikada nije čuo da je on uticao na bilo koga da promeni izveštaj o incidentu u Gruborima.

Budući da je Balunović u februaru ove godine pred hrvatskim sudom izjavio da je u izveštaj uneo stvari za koje "ne bi mogao reći da li odgovaraju stvarnom stanju na terenu", predsedavajući sudija ga je pitao zašto je to uradio. Odgovorio je da tada "nije imao razloga, niti se usudio sumnjati" u istinitost onoga što su mu pretpostavljeni rekli. Sudiju Orija/Orie je zanimalo koja je onda svrha takvog dokumenta ako se u njemu pod plaštom izveštavanja sa terena navode stvari koje su navodno videli drugi a ne onaj ko ga je pisao. Balunović je objasnio da tadašnji specijalci prosto "nisu bili vični pisanju izveštaja" i priznao da je na taj način dobijena iskrivljena slika stvarnih događaja.

Markačev branilac je potom podsetio na deo jučerašnjeg Balunovićevog iskaza u kojem je rekao da je 2003. godine čuo da su specijalci Frano Drlje i Igor Beneta "nekog ubili u Gruborima" i pitao ga da li je o tim saznanjima izvestio nadređene oficire. Svedok kaže da je smatrao da nije neophodno odmah prijaviti počinioce pošto je znao da ratni zločin nikad ne zastareva i dodaje da je u to vreme bilo pretnji njemu i drugim specijalcima koji su znali istinu o Gruborima, pa nisu hteli "da se izlažu osveti".

Budući da zbog problema u avio-saobraćaju naredni planirani svedok nije doputovao u Hag, sutra će na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, optuženim za zločine nad Srbima za vreme i nakon operacije "Oluja", biti održana administrativna rasprava.