HAG/DEN HAAG | 14.02.2014.

SLOBODA KRETANJA ZA SVE, A OTIŠLI SAMO MUSLIMANI

Svedočeći u odbranu Karadžića, bivši opštinski funkcioner sa Pala Jovan Šarac tvrdi da je njegova vlast svim stanovnicima garantovala pravo na slobodu kretanja, a u unakrsnom ispitivanju objasnio zašto su to pravo iskoristili samo Muslimani

Bivši lokalni funkcioner sa Pala Jovan Šarac je u izjavi timu odbrane Radovana Karadžića nastojao da ratnu situaciju u toj sarajevskoj opštini predstavi u što boljem svetlu. U sažetku izjave koji je u sudnici pročitao optuženi se navodi da su vlasti sa Pala jednako tretirale sve stanovnike bez obzira na nacionalnost, omogućavajući im ustavom zagarantovanu slobodu kretanja i pravo na imovinu.

Tvrdi da su u jednom trenutku, pozivajući se na slobodu kretanja, muslimanski civili odlučili da napuste Pale i da ih nije pokolebalo ni uveravanje lokalnih vlasti da ostanu. Kad se videlo da ubeđivanje ne pomaže, opština je naložila policiji da isprati konvoj sa Muslimanima do linije razgraničenja. Policija je, tvrdi, imala obavezu i da zaštiti njihovu napuštenu imovinu.

U unakrsnom ispitivanju tužiteljica Edžerton/Edgerton svedoku je sugerisala da je lokalno muslimansko stanovništvo bilo izloženo različitim vrstama pritisaka poput pretnji, hapšenja, premlaćivanja, zabrane putovanja i uskraćivanja odlaska u pojedine prodavnice. Život im je, navodi dalje tužiteljica, bio "očajan i jadan", pa im nije ni preostalo ništa drugo sem da se isele.

Svedok odgovara da su opštinske vlasti bile upoznate sa problemima lokalnih Muslimana, ali da u situaciji kada je na Pale došlo 12.500 srpskih izbeglica nije bilo lako držati stvari pod kontrolom. Za pritiske krivi izbeglice i različite paravojne grupe, a tvrdi da sa tim vlast nije imala ništa, kao ni lokalno srpsko stanovništvo na šta, po njemu, ukazuju dirljivi komšijski rastanci kada su Muslimani u konvojima napuštali Pale. "Kada su odlazili, bilo je ljubljenja i plakanja", kaže Šarac.

Tužiteljica je podsetila na iskaz stanovnika Pala Sulejmana Crnčala koji je rekao da se na ionako očajne uslove u kojima su on i njegovi sunarodnici živeli nadovezao i član Karadžićevog rukovodstva Nikola Koljević koji je poručio Muslimanima da "nije važno šta oni žele, već što Srbi više ne žele da žive sa njima". Šarac "ne može da veruje" da je to izjavio "humanista i šekspirolog" koji je govorio engleski "bolje od svakog engleskog lorda". Do kraja ispitivanja na temu iseljavanja, tvrdio je da su odlasci uzrokovani i lošom ekonomskom situacijom i da se radilo o "promeni mesta boravka na bazi slobodne volje". U dodatnom ispitivanju je naglasio i da sa Pala nije otišao nijedan Hrvat.

U izjavi timu odbrane svedok je odricao ovlašćenja Karadžića nad vojskom, a u sudnici je dodao da se optuženi kao psihijatar radije bavio "mirovnim projektima", kao i da je postojao stalni "antagonizam" između civilnih i vojnih vlasti. Na primedbu da antagonizam nikada nije kulminirao istinskim raskolom, Šarac odgovara da se radilo o "pametnim ljudima" koji su uspeli da nađu kompromis. Da kompromisa nije bilo, ne bi danas bilo ni Republike Srpske, zaključuje svedok.

Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za dvostruki genocid i druge zločine u BiH, nastavlja se u ponedeljak.