HAG/DEN HAAG | 19.05.2008.

SKRAĆENICA SA POGREŠNIM ZNAČENJEM

General Milan Đaković, svedok Pretresnog veća na suđenju "Kosovskoj šestorki", tvrdi da su termin "Zajednička komanda" skovali on i njegov komandant Nebojša Pavković, kako bi izbegli druge predugačke formulacije, ali da nema govora da je to telo imalo bilo kakvu komandnu ulogu, iako "skraćenica" na to ukazuje

Kako bi nakon završetka dokaznih postupka obeju strana na suđenju "Kosovskoj šestorki" dodatno razjasnili ulogu Zajedničke komande vojske i policije za Kosovo i još neka sporna pitanja, sudije su u Hag pozvale bivšeg načelnika odeljenja za operativne poslove Prištinskog korpusa i Treće armije, penzionisanog generala VJ Milana Đakovića. Njegov potpis se, naime, nalazi na zapisnicima sa sastanaka Zajedničke komande od jula do oktobra 1998. godine.

Tužilac je u svom dokaznom postupku tvrdio da je preko Zajedničke komande Slobodan Milošević sprovodio plan etničkog čišćenja Kosova, zbog čega je na njeno čelo postavio čoveka od poverenja Nikolu Šainovića. U radu tog organa su, po optužbi, učestvovala još trojica optuženih – vojni generali Nebojša Pavković i Vladimir Lazarević i general policije Sreten Lukić. Nasuprot tome, branioci su dokazivali da takvo telo u praksi nije postojalo, već da se radilo o sastancima policije i vojske u Prištini, pogrešno nazvanim Zajednička komanda, na kojima su 1998. godine učestvovali i visoki politički zvaničnici, među kojima i Šainović. Slično je danas tvrdio i Đaković, rekavši da je Šainović prisutne izveštavao samo o spoljno-političkim aktivnostima saveznih vlasti, a da je suština sastanaka bila da MUP i vojska "razmene informacije" o događajima na terenu.

Na opasku predsedavajućeg sudije da je u takvoj situaciji "teško shvatiti" korišćenje termina "komanda", Đaković odgovara da je on Pavkoviću prvobitno predložio da na zapisnicima naznači da se radilo o sastancima Štaba MUP i komande Prištinskog korpusa, ali mu je ovaj rekao da je to "previše dugačko", pa su se dogovorili da tu formulaciju skrate u "Zajednička komanda". Smatra da je "po inerciji" isti termin korišćen i 1999. godine u zapovestima upućenim vojsci i policiji. Originalno objašnjenje o tome je, svedočeći u odbranu generala Lazarevića, dao penzionisani pukovnik VJ Milan Kotur, koji je rekao da je u Srbiji običaj "da se kum poštuje", pa se tako niko nije usudio da menja ime kojem su Đaković i Pavković "kumovali".

Govoreći o vojnoj liniji izveštavanja 1998. i 1999. godine, Đaković je rekao da se ona odvijala nesmetano od komande Prištinskog korpusa, kojim je zapovedao general Vladimir Lazarević ka Pavkovićevoj Trećoj armiji do Generalštaba u Beogradu, na čijem je čelu bio još jedan od šestorice optuženih – general Dragoljub Ojdanić.

Pred kraj današnjeg zasedanja tužilac je počeo unakrsno ispitivanje, a priliku da učine isto sutra će imati i branioci šestorice optuženih. Najduže i najžešće ispitivanje se očekuje od odbrane generala Sretena Lukića, koga je Đaković označio kao osobu koja je komandovala policijom na Kosovu, "naročito Posebnim jedinicama policije", čiji su pripadnici, po svedocima optužbe, učestvovali u ubistvima i proterivanju albanskih civila sa Kosova.