HAG/DEN HAAG | 17.06.2014.

ŠEŠELJ NEĆE NA SLOBODU PO PRAVILIMA TRIBUNALA

U odgovoru na poziv Pretresnog veća da se izjasni o mogućnosti da i bez sopstvenog zahteva bude pušten na privremenu slobodu do izricanja presude, lider srpskih radikala unapred upozorio sudije da se, u slučaju dopusta, neće pridržavati uslova, odnosno da se neće periodično javljati policiji niti nositi "ogrlice, narukvice ili nanogice", kao i da će nastupati u medijima i na javnim skupovima i "kritikovati Haški tribunal kao nelegalni međunarodni sud"

U podnesku koji je dostavio Tribunalu, Vojislav Šešelj se nigde izričito ne suprotstavlja mogućoj odluci Pretresnog veća o puštanju na privremenu slobodu, ali upozorava sudije da se neće pridržavati uslova koji su u takvoj prilici uobičajeni. Sudsko veće je, podsetimo, 13. juna pozvalo strane u postupku da se izjasne treba li ili ne optuženog pustiti na slobodu do izricanja presude, koja se ne očekuje skoro, budući da je sudija Harhof/Harhoff po zahtevu optuženog zbog navodne pristrasnosti isključen iz veća, a na njegovo mesto postavljen sudija Niang, koji se još nije upoznao sa predmetom u meri koja bi mu omogućila da se uključi u većanje o presudi.

Šešelj u odgovoru upozorava Pretresno veće da je jedino ograničenje kojeg će se na privremenoj slobodi pridržavati ono koje mu nalaže da ne napušta teritoriju Republike Srbije. Neće se, međutim, periodično javljati policiji niti nositi "ogrlice, narukvice ili nanogice koje vređaju ljudsko dostojanstvo", a koriste se za sprečavanje bekstva optuženih. Da će suprotno eventualnoj zabrani učestvovati u političkom životu Srbije i na javnim skupovima, da će davati intervjue i gostovati u televizijskim emisijama i da će "javno kritikovati Haški tribunal kao nelegalni međunarodni sud".

Jedan od razloga zbog kojeg lider srpskih radikala za više od 11 godina boravka u pritvoru nije tražio dozvolu za kraći ili duži "izlet" u Srbiju je i odbijanje da od ranijih "izdajničkih vlasti" u Beogradu traži garancije bez kojih nije moguće dobiti odobrenje za privremenu slobodu. Pretresno veće bi ga u ovom slučaju pustilo na sopstvenu inicijativu, uprkos izostanku njegovog zahteva, što znači da bi sudije same morale da se pobrinu i za dobijanje garancija od Srbije. Mada su trenutno na vlasti njegovi bivši saborci, kumovi i bliski prijatelji, Šešelj u podnesku naglašava da "sa gnušanjem odbacuje bilo kakve garancije izdajničke i prozapadne vlade u Beogradu".

U dokumentu se još navodi da je optuženi nezadovoljan zbog neodržavanja statusnih konferencija u predviđenom roku od najviše 120 dana, kao i zbog "nedonošenja odluke o ukidanju pritvora" i "nerazmatranja tog pitanja" u razmacima koje predviđa Međunarodno običajno pravo. Smatra da je Pretresno veće bilo obavezno da s vremena na vreme razmotri situaciju i "odmah po prestanku razloga za pritvor donese odluku o njegovom ukidanju".

Lider srpskih radikala je, dakle, sudijama jasno stavio do znanja da na slobodi ne planira da boravi po pravilima koja bi proistekla iz dosadašnje prakse Tribunala, pa ostaje da se vidi hoće li ga veće ipak pustiti "uprkos njemu samom". Pre odluke Pretresnog veća koje, osim sudije Nianga, čine sutkinja Latanci/Lattanzi i predsedavajući sudija Antoneti/Antonetti, čeka se i stav tužilaštva.