HAG/DEN HAAG | 08.07.2014.

ŠEŠELJ BEZ ODGOVORA ALI SA JASNOM PORUKOM

Lider srpskih radikala obavestio službenike Tribunala da nema nameru da odgovara na poziv veća da se izjasni o (ne)prihvatanju uslova privremene slobode, uz poruku da je sve što je imao rekao u jednom od poslednjih podnesaka, a to je – da se neće pridržavati nijednog uslova osim onog koji mu zabranjuje napuštanje teritorije Republike Srbije

Vojislav Šešelj neće odgovoriti na poziv Pretresnog veća da se izjasni da li prihvata uslove boravka na privremenoj slobodi do izricanja prvostepene presude. On je jutros to saopštio telefonom Viktoriji Tasevoj, pravnici iz Tribunalovog Odeljenja za žrtve i svedoke, a ona je poruku prenela Pretresnom veću koje je naložilo da se njen Interni memorandum javno objavi.

Sudije su, podsetimo, 4. jula ove godine pozvale Šešelja da se u roku od tri dana izjasni prihvata li uslove boravka na privremenoj slobodi u Srbiji: policijsku pratnju u dolasku i povratku, kućni pritvor na određenoj adresi, predaju pasoša vlastima, zabranu kontakta sa žrtvama i svedocima i zabranu razgovora o svom predmetu sa svima osim sa pravnim savetnicima.

U današnjem telefonskom razgovoru, optuženi je saopštio da je sve što je imao na tu temu već rekao u jednom od svojih poslednjih podnesaka, zavedenim pod brojem 522. U tom dokumentu je, odgovarajući na prvobitni predlog sudija da mu i bez njegovog zahteva obezbede privremenu slobodu, naveo da se prilikom eventualnog odlaska i boravka u Srbiji neće pridržavati nijednog uslova, osim onog koji mu nameće da ne napušta teritoriju Republike Srbije.

U poslednjem pozivu veća je navedeno da će, u slučaju odbijanja optuženog da se povinuje uslovima za boravak na privremenoj slobodi, sudije biti prinuđene da povuku svoju inicijativu za privremeno oslobađanje. Shodno tome, već sada se može zaključiti da će lider srpskih radikala, pod uslovom da ne dođe do drastičnog preokreta, prvostepenu presudu po optužnici za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH dočekati u pritvoru Haškog tribunala.