HAG/DEN HAAG | 12.11.2002.

RATKO MLADIĆ "OLAKŠAN" ZA 21 TAČKU OPTUŽNICE

U Hagu objavljena "konsolidovana" optužnica protiv generala Ratka Mladića kojom je značajno smanjen broj - mada ne i težina - optužbi protiv bivšeg zapovednika Vojske Republike Srpske

Umesto sa 36 tačaka iz dve optužnice koje je tužilaštvo Haškog tribunala u julu i novembru 1995. podiglo protiv njega i Radovana Karadžića, general Ratko Mladić se sada tereti sa "samo" 15 tačaka jedinstvene, konsolidovane optužnice. Broj optužbi je značajno manji, ali je njihova težina ostala nepromenjena.

Nakon što je, u maju 2000., "konsolidovalo" optužnicu protiv Radovana Karadžića, tužilaštvo je u oktobru ove godine učinilo isto i sa optužnicama protiv Ratka Mladića: jednom "opštom", iz jula 1995., za zločine počinjene tokom rata u BiH i drugom, podignutom novembra 1995., koja se odnosi isključivo na masakr u Srebrenici.

Holandski sudija Alfonsus Ori/Alphonsus Orie je 8. novembra potvrdio novu, "konsolidovanu" optužnicu, ocenjujući da će se tako - kada i ako Ratko Mladić bude uhapšen - olakšati spajanje njegovog slučaja sa Karadžićevim i omogućiti brže i jednostavnije suđenje.

Karadžić i Mladić optuženi su za ista dela, mada se odgovornost vojnog lidera kvalifikuje sa nešto više tačaka optužnice: 16 za Mladića u odnosu na 11 Karadžićevih. Obojica se terete za genocid i saučesništvo u genocidu; zatim za progon na političkim, rasnim i verskim osnovama; istrebljenje i ubistva, deportacije, nečovečna dela i surova postupanja, napade na civilno stanovništvo i njihovo terorisanje, kao i za uzimanje pripadnika UN za taoce u maju i junu 1995.

Pored dve tačke genocida, "konsolidovana" optužnica tereti Mladića sa sedam tačaka zločina protiv čovečnosti i još šest tačaka kršenja zakona i običaja ratovanja. Zanimljivo je da se Mladić, za razliku od Karadžića, ne tereti za teške povrede Ženevskih konvencija, što znači da u njegovom slučaju tužilaštvo neće morati da dokazuje da su zločini koji mu se pripisuju izvršeni u konktekstu međunarodnog oružanog konflikta.

Mada "olakšana" za 21 tačku, nova optužnica protiv generala Ratka Mladića nije ništa lakša od prethodne dve, ali bi mogla da bude jednostavnija za dokazivanje - odnosno pobijanje - kada se optuženi nađe pred tribunalom. Pod uslovom, naravno, da se tamo ikada pojavi. (kraj)