HAG/DEN HAAG | 16.11.2011.

RATKO MLADIĆ NA "SISTEMATSKOM" PREGLEDU

Pretresno veće naložilo Sekretaru suda da organizuje sistematski lekarski pregled Ratka Mladića u kojem će dati procenu njegovog trenutnog stanja i, koliko je to moguće, popis zdravstvenih problema koje je imao pre dolaska u Hag i njihov uticaj na aktuelnu medicinsku sliku optuženog

Pretresno veće sudije Orija/Orie naložilo je danas sekretaru Tribunala da organizuje "kompletan lekarski pregled" bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića. Odluka je doneta zato što je pitanje zdravlja optuženog u više navrata "neformalno pokretano" i, što je još važnije, zbog "očigledne nemogućnosti" Mladića da zbog zdravstvenih problema prisustvuje poslednjoj konferenciji o stanju u postupku održanoj 10. novembra ove godine.

Izveštaj o fizičkom i psihičkom stanju optuženog će, navodi se u odluci, biti od pomoći veću da proceni da li će i do koje mere njegovo zdravlje uticati na pripreme za suđenje. Ratko Mladić se, podsetimo, tereti za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH.

U današnjoj odluci se navodi da medicinski izveštaj treba da sadrži nalaze o trenutnom zdravstvenom stanju optuženog koji će se sastojati od ocene opšteg stanja, ali i svih specifičnih tegoba i njihovog uticaja na Mladićevo fizičko i mentalno zdravlje.Lekari koji budu obavili pregled treba da navedu i kakvu je terapiju Mladić primao od dolaska u Pritvorsku jedinicu do danas.

Drugi deo izveštaja treba da sadrži deo o "medicinskoj istoriji", odnosno svim prethodnim saznanjima iz "originalnih izvora" o zdravstvenom stanju optuženog pre dolaska u Hag, kao i procenu tog "prethodnog stanja" od strane lekara koji će sada obaviti pregled. Doktori u izveštaju treba da navedu i "da li i do koje mere" je trenutno stanje optuženog povezano sa njegovim prethodnim zdravstvenim problemima.

Sekretaru je naloženo da izveštaj dostavi čim bude završen, a u svakom slučaju pre 6. decembra.