HAG/DEN HAAG | 06.05.2009.

RAŠČIŠĆAVANJE TERENA ZA SUĐENJE KARADŽIĆU

Na konferenciji o stanju u postupku u predmetu bivšeg predsednika Republike Srpske, sudija Bonomi najavio da će se Pretresno veće ubrzo izjasniti o nerešenim prigovorima optuženog na nadležnosti i oblik optužnice. Karadžiću određen rok da do 25. maja dostavi novi podnesak o "imunitetu"

Veće sudije Bonomija/Bonomy ubrzano rašćišćava teren za početak suđenja bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za dvostruki genocid i druge zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Nakon što je prošle sedmice odbacilo pet i delimično prihvatilo jedan od Karadžićevih preliminarnih prigovora na nadležnost, veće je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku odbacilo i podnesak kojim se u ime "jednakosti oružja" traži da se tužilaštvu nametnu ista ograničenja u komunikaciji sa medijima kakva je sekretar suda odredio optuženom. Ocenjujući taj podnesak "neprimerenim", sudija Bonomi je Karadžiću i timu njegovih pravnih savetnika preporučio da se ubuduće bave ozbiljnijim stvarima. Karadžić je, na sugestiju sudije, povukao zahtev za odbacivanje preliminarnog predraspravnog podneska tužioca, a kao nepotreban je odbačen i podnesak o pozivanju na poverljive odluke iz drugih predmeta.

Pre nego što se veće izjasni o Karadžićevom prigovoru na "višestruki udruženi zločinački poduhvat" kojim se tereti, sudija Bonomi je od tužilaca tražio dodatna objašnjenja o odnosu između "sveobuhvatnog zločinačkog poduhvata" za uklanjanje nesrba sa velikih delova teritorije BiH i ostala tri zločinačka poduhvata iz optužnice – da se teroriše Sarajevo, počini genocid u Srebrenici i pripadnici UN uzmu za taoce i žive štitove. Odluku o tom podnesku, kao i o Karadžićevom zahtevu da se optužnica odbaci zbog "zloupotrebe postupka", odnosno zbog pretresa kuća njegove supruge i rođaka u decembru prošle i martu ove godine, Pretresno veće će, kako je najavio sudija Bonomi, doneti najverovatnije već sledeće sedmice.

Konačno, Karadžiću je danas naloženo da najkasnije do 25. maja dostavi novi podnesak o "imunitetu" koji mu je, navodno, u junu 1996. godine garantovao Ričard Holbruk/Richard Holbrooke. Prvi takav podnesak Karadžić je dostavio odmah po transferu u Hag u julu prošle godine, ali je zatim tražio da se o njemu ne rešava dok ne sprovede "opsežnu istragu" kako bi došao do dokaza za svoje tvrdnje. Karadžić tvrdi da je u međuvremenu došao do izvesnih dokaza, a sudija Bonomi mu je danas sugerisao da u podnesku krene od pretpostavke da raspolaže materijalnim dokazima o Holbrukovim obećanjima, a da zatim izloži detaljnu pravnu argumentaciju zašto bi ta obećanja obavezivala Međunarodni sud da mu prizna imunitet od optužbi za genocid i zločine protiv čovečnosti.

Sledeća konferencija o stanju u postupku najavljena je za 3. juni ove godine.