HAG/DEN HAAG | 04.01.1999.

"ZELENO SVETLO" ZA POSTUPAK PROTIV FIKRETA ABDIĆA

Zvanična potvrda haškog Tribunala

U Hagu je večeras potvrđeno da je tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju dalo"zeleno svetlo" pravosudnim organima BiH za krivično gonjenje Fikreta Abdića.

Predstavnik za štampu haškog Tribunala, Džim Landejl (Jim Landale), izjavio je dopisniku agencije SENSE da je Ured tužilaštva "primio i proučio" dosije sa dokaznim materijalom protiv Fikreta Abdića, te da ga je "vratio u Sarajevo sa odgovarajućim instrukcijama." Na pitanje da li te "instrukcije" uključuju i odobravanje krivičnog gonjenja Fikreta Abdića, portparol Tribunala je odgovorio potvrdno.

Pre ove haške potvrde, u Sarajevu je iz zvaničnih izvora saopšteno da je tužilaštvo Međunarodnog suda, na osnovu prezentiranih dokaza,utvrdilo da postoji "osnovana sumnja da je Fikret Abdić - nehumanim postupcima prema civilima i ratnim zarobljenicima, kao i prisilnom mobilizacijom -počinio ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava." Abdićev dosije je, inače, dostavljen Tribunalu u skladu sa tzv. "pravilima puta" ili "drumskim pravilima", koja su - uz posredovanje Ričarda Holbruka - februara 1996. u Rimu prihvatile strane potpisnice Dejtonskih sporazuma. Da bi se sprečila samovoljna hapšenja osumnjičenih za ratne zločine, tim pravilima se predviđa da pravosudni organi BiH i njenih entiteta mogu da krivično gone samo one za koje istražitelji Tribunala - u skladu sa standardima koji se primenjuju u Hagu - utvrde da postoji "osnovana sumnja" da su zaista odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

U toku prošle godine haško Tužilaštvo je, kako saznajemo, "proučilo" oko 65 dosijea osumnjičenih i dalo "odgovarajuće instrukcije" organima pravosuđa BiH i njenih entiteta, ali ih nije javno komentarisalo. U slučaju Abdića se, ukazuje port-parol Landejl, odustalo od te prakse s obzirom na veliki odjek informacije koja je objavljena u Sarajevu, usled čega su u Hagu našli za shodno da je i sa svoje strane zvanično potvrde.