HAG/DEN HAAG | 11.12.1998.

"VUKOVARSKU TROJKU" PREPUSTITI TRIBUNALU

Odluka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Pretresno veće I Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju uputilo je zvanični zahtev vlastima u Beogradu da "obustave postupak protiv optuženih Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića", te da isti prepuste u nadležnost Tribunala koji je protiv njih novembra 1995. podigao optužnice zbog masakra u Ovčari, pored Vukovara. Odlukom istog Veća od jugoslovenskih se vlasti zahteva da Tribunalu dostave rezultate istrage i kopije sudskih spisa koji se odnose na navedenu trojku oficira bivše JNA, kao i kopije eventualnih presuda, ukoliko ih je bilo. Konačno, sekretaru suda se nalaže da zajedno sa zahtevom za "prepuštanje nadležnosti", tužiocu Tribunala i Vojnom sudu u Beogradu uputi i kopije međunarodnih naloga za hapšenje pomenutih oficira, izdatih u aprilu 1996.

Ovakva odluka Pretresnog veća I, navodi se u obrazloženju, zasniva se na članu 9 Statuta kojim se "nedvosmisleno uspostavlja primat Tribunala nad nacionalnim sudovima." Sudije su prihvatile argumente tužioca da dosadašnje ponašanje jugoslovenskih vlasti u ovom slučaju - odnosno njihovo uporno odbijanje da izvrše naloge za hapšenje optuženih oficira - ukazuje da postupak koji je pokrenut pred beogradskim Vojnim sudom neće biti "ni nepristrasan, ni nezavisan", budući da je njegov cilj da se optuženi "zaklone od međunarodne krivične odgovornosti." Nakon što su joj aprila 1996. upućeni međunarodni nalozi za hapšenje, SR Jugoslavija - konstatuje se u obrazloženju - "nije ispoljila nikakav znak kooperativnosti u ovom predmetu", a nije to pokazala ni nakon usvajanja rezolucije 1207 od 17. novembra ove godine, kojom je Savet bezbednosti, pored ostalog, tražio "momentalno i bezuslovno" izvršavanje naloga za hapšenje trojice optuženih za masakr u Ovčari.

Ukoliko, uprkos ovoj obavezujućoj odluci Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Vojni sud u Beogradu ne otkaže raspravu zakazanu za 17. decembar, na koju su pozvana trojica optuženih oficira, tužilaštvo haškog Tribunala namerava da na to ročište pošalje svoje predstavnike. U tu svrhu je tužilaštvo, upravo, i tražilo da mu se izdaju kopije međunarodnih poternica, tj. naloga za hapšenje. Ne, naravno, da bi na licu mesta, tj. u zgradi Vojnog suda u Beogradu, uhapsili trojicu međunarodnih begunaca, već da bi - ukoliko im se za to ukaže prilika - Mrkšiću, Šljivančaninu i Radiću lično uručili optužnice i naloge za hapšenje, te im predočili posledice daljeg izbegavanja suočenja sa međunarodnom pravdom.