HAG/DEN HAAG | 21.05.2012.

"TEHNIČKE GREŠKE" TUŽILAŠTVA U SLUČAJU MLADIĆ

Zbog "tehničke greške" od pre nekoliko godina, tužilaštvo je "verovalo" da predočava dokumente koji su bili na spisku… ali ne i na hard disku dostavljenom odbrani. Tužilaštvo, ipak, napominje da od 155.256 dokumenata, optuženom nije dostavljeno samo malo više od 3 odsto dokaznog materijala, što ima "ograničeni uticaj" na sposobnost odbrane da se pripremi za izvođenje dokaza optužbe

Tužilaštvo je danas dostavilo detaljno objašnjenje kako je došlo do greške u obelodanjivanju dokumenata odbrani bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS Ratka Mladića, zbog čega je suđenje suspendovano na neodređeno vreme. Uz ponovljeno izražavanje žaljenja zbog tog propusta, tužilaštvo ukazuje da se radi o grešci tehničke prirode, koja ima "ograničen uticaj na sposobnost odbrane da se pripremi za početak izvođenja dokaza". Tačnije, propust se odnosi na svega 3,19 odsto obelodanjenih dokumenata što je u ovom slučaju oko 5.000 od 155.256 dokumenata, fotografija i video snimaka.

Kako je objašnjeno, propust je načinjen "pre nekoliko godina" kada je oformljena baza sa oko 100.000 dokumenata. Popis unetih dokumenata, međutim, nije odgovarao stvarnom sadržaju baze podataka. Tužilaštvo je "verovalo" da optuženom odelodanjuje dokumente kojih, pak, nije bilo na hard disku dostavljenom odbrani.

Tužilaštvo je postalo svesno učinjene greške 11. maja ove godine i o tome je odmah obavestilo veće i odbranu. Od 19 skupina dokumenata obelodanjenih odbrani, dva svežnja označenih brojevima 4c i 5 sadrže grešku. Prvi svežanj sadrži 3.089 dokumenata, "prethodnih izjava i transkripata svedočenja mogućih svedoka tužilaštva". Osim manjih delova svedočenja koji su se odvijalina privatnoj sednici, ti dokumenti su dostupni na internet stranici Tribunala. Izjave i transkripti svedočenja osoba čiji su iskazi predviđeni za prvi segment suđenja pre letnje pauze, u potpunosti su obelodanjeni odbrani 27. aprila ove godine. Drugi svežanj sadrži 12.330 mapa, fotografija i drugih dokumenata od kojih je četvrtina već obelodanjena u okviru preostalih grupa dokumenata dok je više od 2.250 dokumenata zapravo engleski prevod sa bosansko-hrvatsko-srpskog jezika. Većina ostalih dokumenata, koji su obelodanjeni odbrani 17. maja, se odnosi na fazu dokazivanja nakon letnje sudske pauze.

Neki kasno obelodanjeni dokumenti bi, priznaje tužilaštvo, mogli imati uticaja na pripremu odbrane za unakrsno ispitivanje svedoka predviđenih za prvu fazu postupka. Tužilaštvo je zato odlučilo da u tom periodu ispita 19 od predviđenih 24 svedoka. Iskazi 4 svedoka su pomereni za period nakon sudske pauze a poslednji uoči pauze će svedočiti Dejvid Harland/David Harland, bivši šef civilnog sektora misije UN. Pored toga, još oko 236 potencijalnih dokaza nije do sada obelodanjeno, ali rok za njihovo dostavljanje odbrani još nije istekao.

Tužilaštvo ponavlja da se ne protivi "razumnom odlaganju" kako bi se obezbedilo pravično suđenje, uz napomenu da bi takvo odlaganje, ipak, trebalo da bude "ograničenog trajanja".