HAG/DEN HAAG | 10.11.2015.

"MANJE ZNAM, VIŠE VREDIM"

Ostoja Marjanović bivši direktor rudnika Ljubija nije zamerao nižim rukovodiocima što ga tokom rata u BiH nisu obaveštavali o korišćenju rudarskih mašina za pokopavanje stotina leševa prijedorskih nesrba na području rudnika. "Što manje znam, više vredim", zaključio je svedok na kraju iskaza u Mladićevu odbranu. Na klupi za svedoke zamenio ga je predsednik organizacije "Veritas" Savo Štrbac

Kraj unakrsnog ispitivanja Ostoje Marjanovića protekao je u raspravi o masovnim grobnicama koje su otkrivene na području rudarskog kompleksa Ljubija, čiji je on bio generalni direktor tokom rata u BiH. Tužilac je sugerisao da je u pokopavanju leševa nesrpskih civila iz Prijedora, uz znanje svedoka, učestvovala vojska optuženog Ratka Mladića, dok Marjanović tvrdi da ništa ni o čemu nije znao.

Tužilac je ukazao da su nakon rata na kopovima Ljubije – Tomašici, Jakarinoj kosi i Redaku – pronađene stotine leševa. Zatim je pokazao fotografiju na kojoj se u grobnici Jakarina kosa vide rupe napravljene mašinama za kopanje rude koje je, po svedokovom priznanju, posedovao njegov rudnik Ljubija. U grobnicama su, pored leševa, pronađeni ostaci vojne opreme i vojnog eksploziva, ali je Marjanović rekao da učešće vojske u pokopavanju leševa i prikrivanju zločina ne može "ni da potvrdi, ni da porekne". "Da li hoćete da kažete da ste kao direktor kompleksa uspeli da ostanete o svemu neobavešteni", pitao je tužilac Traldi, a svedok bez ustezanja odgovorio: "Da".

Rekao je takođe da mu nije poznato da je ove godine otkriveno još stotine ljudskih ostataka na Jakarinoj kosi, kopu u centralnom delu Ljubije gde je pronađena sekundarna masovna grobnica sa leševima prenetim iz Tomašice. "Nisam pratio, verujte, znam samo za sahrane koje se događaju na groblju blizu moje zgrade", bilo je sve što je rekao. Objašnjavajući kako tokom rata kao generalni direktor Ljubije nije imao saznanja o pokopu leševa na toj lokaciji, objasnio je da je za Jakarinu kosu bio zadužen direktor centralnog rudišta Dragoljub Kitonjić, koji ga ni o čemu nije izveštavao. Na pitanje sudije Flugea/Flugge da li je bio zadovoljan takvim ponašanjem podređenog rukovodioca svedok je odgovorio da jeste i pojasnio: "Manje znaš, više vrediš".

U nastavku zasedanja odbrana je na klupu za svedoke izvela Savu Štrpca, bivšeg sekretara vlade krajinskih Srba, člana tamošnje Komisije za razmenu zarobljenika i sadašnjeg predsednika "Veritasa", organizacije koja vodi evidenciju o srpskim žrtvama rata u Hrvatskoj. U glavnom ispitivanju on je naširoko objašnjavao kako je došlo do rata, optužujući hrvatsku stranu za nasilje nad Srbima i izazivanje sukoba sa JNA.

Štrbac je rekao da je u oktobru 1991. godine upoznao tadašnjeg komandanta Kninskog korpusa JNA Ratka Mladića. Opisao je da mu je ovaj pomogao prilikom jedne razmene zarobljenika iz Gospića, kada se pokazao kao "taktičan i mudar" oficir. Pred kraj današnjeg zasedanja, počelo je unakrsno ispitivanje svedoka koje će biti nastavljeno i okončano sutra.