HAG/DEN HAAG | 27.02.2014.

"DŽENTLMENSKI SPORAZUM" MOŽDA POMOGNE KARADŽIĆU

Uvažen zahtev Radovana Karadžića da se u dokaze uvedu izjave svedoka i drugi dokazi koji se odnose na njegov navodni "džentlmenski sporazum" iz 1996. godine sa američkim diplomatom Ričardom Holbrukom o povlačenju haške optužnice u zamenu za odstupanje sa političkih funkcija. Dokazi će se koristiti samo u svrhu odmeravanja eventualne kazne

Pretresno veće sudije Kvona/Kwon odlučilo je da u dokaze usvoji dokumenate koje je predložila odbrana Radovana Karadžića, a odnose se na njegov navodni sporazum sa bivšim američkim diplomatom Ričardom Holbrukom/Richard Holbrooke. Optuženi smatra da bi mu to moglo biti od pomoći prilikom odmeravanja kazne ukoliko veće zaključi da je kriv po svim ili nekim tačkama optužnice.

Radovan Karadžić je u julu 1996. godine, nakon sastanka Holbruka sa Slobodanom Miloševićem u Beogradu, na Palama potpisao dokument kojim se obavezao da će odstupiti sa predsedničke i svih drugih javnih funkcija u vlasti bosanskih Srba. On, međutim, tvrdi da osim pisanog postoji i nepisani, "džentlmenski" deo sporazuma po kojem mu je Holbruk obećao imunitet od krivičnog gonjenja pred Haškim tribunalom, gde je protiv njega već bila podignuta optužnica.

Karadžić smatra da bi mu to moglo biti od pomoći jer se ponašanje i dela optuženog nakon rata u Tribunalu uzimaju kao olakšavajuća okolnost pri odmeravanju kazne. Tako je, po odbrani, bilo u predmetu Darija Kordića gde je uvaženo njegovo dobrovoljno odricanje od političkih funkcija, kao i u slučajevima Biljane Plavšić i Milana Babića kojima su mirovni napori prihvaćeni kao olakšavajuća okolnost. Veće je prihvatilo argumente optuženog i zaključilo da dokumenti koji se odnose na navodni sporazum sa Holbrukom imaju određenu relevantnosti za odmeravanje kazne.

Većinu predloženih dokumenata čine izjave svedoka kojima je Karadžić na Palama navodno saopštio da je sa Holbrukom postignut dogovor o ukidanju optužnice. Tu su američki i izraelski biznismeni Viktor Ben-Knan/Victor Ben Cnaan i Valter Hajn/Walter Hein, zatim Dejvid Bajnder/David Binder, dopisnik Njujork Tajmsa/New York Times i Obrad Kesić, američki analitičar srpskog porekla. Tu je i britanski major Džon Petri/John Petrie, iz kancelarije Visokog predstavnika u BiH, koji tvrdi da je Holbruk na jednom sastanku rekao da Karadžić neće biti procesuiran.

Od "domaćih" svedoka, tu su najbliži rođaci optuženog – supruga Ljiljana, ćerka Sonja i zet Branislav Jovićević – kao i kućni prijatelj Dragan Drašković i biznismen sa Pala Puniša Lukić. Svi tvrde da im je Karadžić rekao da više ne treba da strahuju da će biti uhapšen i izručen Hagu. U dokaze su uvedeni i delovi knjige američkog profesora Čarlsa Ingraoa/Charles Ingrao u kojima istražuje navode o sporazumu sa Holbrukom, kao i delovi tekstova bivšeg bosanskog ambasadora pri UN Muhameda Šaćirbeja gde navodi da mu je američki diplomata Robert Frovik/Frowick rekao da Karadžiću neće biti suđeno u Hagu.

Osim dokumenata o navodnom sporazumu sa Holbrukom, u dokaze je na Karadžićev zahtev uvedeno i pismo šefa Pritvorske jedinice UN u kojem se opisuje "dobro vladanje" optuženog tokom skoro šestogodišnjeg pritvorskog staža. Odbrana smatra da bi i ta činjenica mogla biti od pomoći pri odmeravanju kazne bivšem predsedniku bosanskih Srba.