HAG/DEN HAAG | 19.01.2012.

"DRUG ORI" I "GOSPODIN MLADIĆ"

Na petoj konferenciji o stanju u postupku protiv Ratka Mladića odbrana je istakla da je "nemoguće" da bude spremna za početak suđenja pre kraja oktobra, te da bi svaki početak pre toga bio "nepravedan". Sudija, kojeg je optuženi danas oslovio sa "druže Ori", ponovo upozorio "gospodina Mladića" da će naložiti da se izvede iz sudnice ukoliko bude ometao tok postupka. Mladić vidi sebe kao "srpskog viteza Gavrila koji se žrtvovao za državu i narod"

Na petoj konferenciju o stanju u postupku protiv Ratka Mladića razmotren je tok priprema za početak suđenja bivšem načelniku Glavnog štaba VRS, optuženom za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH. Na prethodnoj statusnoj konferenciji je, podsetimo, početak suđenja okvirno zakazan za 27. mart ove godine uz ogradu da taj datum "nije uklesan u kamen", a predraspravni sudija Alfons Ori/Alphons Orie je danas najavio da ćePretresno veće uskoro izdati novi nalog o rasporedu.

Odgovarajući na pitanje sudije, branilac Branko Lukić je danas naglasio da je odbrani "nemoguće" da bude spremna za tako skori početak, te da bi svako otvaranje suđenja pre kraja oktobra bilo "nepravedno"prema odbrani i optuženom Mladiću. On je istakao da odbrana mora da pročita stotine hiljada stranica dokumenata u slučaju koji, prema njima, obuhvataju "tri i po predmeta" – zločine u opštinama, teror nad Sarajevom, genocid u Srebrenici i uzimanje pripadnika UN kao talaca. Sa druge strane, tužilac Dermot Grum/Dermoth Groome smatra da se radi "o jednom predmetu i jednom optuženom" i najavljuje da mu je namera da dokaze izvodi hronološki počevši od 1992. godine, a ne prema oblastima u kojima su se zločini dešavali.

Odbrani je odobreno produženje roka za predaju podneska sa imenima i adresama svedoka za odbranu alibijem ili neku drugu vrstu "posebne odbrane". Osim toga bilo je reči o obelodanjivanju dokaza, predlogu tužilaštva za prihvatanje oko 3.000 presuđenih činjenica, pregovorima strana o usaglašenim činjenicama u kojima do sada nije bilo značajnijeg napretka, kao i o izveštajima veštaka tužilaštva. Sudija je istakao da je rok za predaju predraspravnog podneska tužilaštva 10. februar, a za odbranu 2. mart ove godine.

Obraćajući se sudiji sa "druže Ori", Mladićje rekao da "očekuje fer suđenje" ali se boji da će biti po "onoj narodnoj: kadija te tuži, kadija te sudi", požalio se na bolest i "Vijetnamski sindrom", kao i na ventilaciju u sudnici od koje mu zebe glava, a ne dozvoljava mu se da nosi kapu što po njemu predstavlja "kršenje Ženevskih konvencija". Sudijaga je posle desetak minuta prekinuo, ukazujući mu da svojim izlaganjem o svemu i svačemu izlazi iz okvira konferencije o stanju u postupku. Primećujući da je oslovljen sa "druže Ori", sudija je rekao da će se optuženom "ako nema ništa protiv, obraćati sa gospodine Mladić".

Mladić je ponovo tražio reč ali je sudija tražio da prvo navede teme o kojima želi da govori, kao i da se o tome konsultuje sa svojim braniocima, Brankom Lukićem i Milošem Šaljićem. Mladić, međutim, nije hteo da teme kaže braniocima, već je sudiji rekao da želi da govori o svojim beležnicama i 1918. godini. Sudija je primetio da su beležnice pitanje dokaza a 1918. godina pitanje "istorijskog konteksta", te da su obe te teme o kojima će biti reči na suđenju, a ne na statusnoj konferenciji. Mada mu sudija nije dao reč, Mladić je počeo govor o "srpskom vitezu Gavrilu Principu" koji je "dao svoj život za državu i narod kao i ja", a kada mu je isključen mikrofon nastavio je da viče i udara pesnicom o sto. Sudija Ori ga je na to još jednom podsetio da "nisu optuženi ni nacija ni država, već samo on, kao pojedinac", upozoravajući ga da će sledeći put biti udaljen iz sudnice ukoliko ga bude prekidao.

Naredna konferencija o stanju u postupku zakazana je za 23. februar, a planirana je i vanredna statusna konferencije za 7. mart ove godine.