HAG/DEN HAAG | 17.06.2011.

PRVI "OKRŠAJ" TUŽIOCA I MLADIĆEVOG BRANIOCA

Tužilaštvo traži od Veća da "ograniči" obelodanjivanje materijala i informacija koji su stavljeni na raspolaganje odbrani Ratka Mladića, kako bi se garantovala privatnost i zaštita žrtava i svedoka. Mladićev branilac po službenoj dužnosti Aleksandar Aleksić uzvratio da tužilaštvo time "krši osnovna prava Ratka Mladića na pravično i javno suđenje"

Beogradski advokat Aleksandar Aleksić, koji po službenoj dužnosti zastupa optuženog Ratka Mladića, zatražio je od Veća da odbaci zahtev tužilaštva da se dodele zaštitne mere žrtvama i svedocima kao i dokumentarnim dokazima u predmetu bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS.

U zahtevu koji je podnet 3. juna ove godine, tužilac Dermot Grum/Groome traži od Veća da ograniči obelodanjivanje "materijala i informacija" koji se dostavljaju odbrani. Kako se navodi u podnesku, tužilaštvo prosleđuje dokumente odbrani kako bi optuženi mogao da učestvuje u postupku, da priprema i predstavi svoj slučaj, a ne kako bi se poverljive informacije "delile medijima i javnosti". Javno objavljivanje materijala bi, po tužilaštvu, moglo da ugrozi bezbednost žrtva i svedoka i da naškodi istragama i sudskom procesu.


U dokumentu se navodi da su informacije o mestu boravka svedoka i žrtava "privatne prirode" i da ih tužilaštvo tretira kao "poverljive", kao i da bez prethodne saglasnosti ne mogu da budu obelodanjene trećim osobama. Prema tužilaštvu, u interesu je pravde da se zadrži poverljivost tih informacija kako bi se smanjili rizici po svedoke i žrtve i zaštitila njihova privatnost. U skladu s tim, tužilaštvo traži dozvolu da iz tih dokumenata izbriše bilo koju informaciju koja se odnosi na "mesto boravka svedoka ili njihove porodice", kao i drugih osoba koje se navode u izjavama a čija je svedočenja tužilaštvo obelodanilo ili to namerava da učini.

Branilac Aleksić, međutim, smatra da taj zahtev "negativno utiče na Mladićevu sposobnost da priprema odbranu" kao i da se njime krše osnovna prava optuženog na "pravično i javno suđenje". Po mišljenju branioca, zahtev nije "ni na koji način opravdan" i njime se tužilaštvu "daje moć da rediguje informacije sadržane u izjavama svedoka i drugim dokumentima".

Bivši general VRS Ratko Mladić je u pritvoru Tribunala od 31. maja ove godine. Na prvom pojavljivanju pred sudijama, Mladić je izjašnjavanje o navodima optužnice koja ga tereti za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini odložio za 4. jul.