HAG/DEN HAAG | 18.11.2011.

PREDLOG ZA SAŽIMANJE MLADIĆEVE OPTUŽNICE

Tužilaštvo podnelo predlog za sažimanje optužnice koja Ratka Mladića tereti za etničko čišćenje u opštinama BiH, teror nad Sarajevom, genocid u Srebrenici i uzimanje pripadnika UN za taoce. Mada odustaje od gotovo polovine incidenata navedenih u važećoj optužnici, tužilaštvo smatra da su zločini koji ostaju odražavaju celinu kriminalnog ponašanja koje se pripisuje bivšem komandantu VRS

Poslednjeg dana roka koje im je postavilo Veće, tužilaštvo je podnelo predlog za sažimanje optužnice koje bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS Ratka Mladića tereti za dvostruki genocid i druge zločine u BiH. Mada će po tom predlogu optužnica biti bitno skraćena, obim i suština optužbi protiv Mladića ostaju isti.

Po predlogu tužilaštva, Mladiću će se i dalje suditi za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja koji su, po optužnici, počinjeni u sklopu progona sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa velikih delova teritorija BiH. Mladić se takođe tereti za kampanju terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva, uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine i genocid u Srebrenici u julu te godine.

Zločini koji bi ostali u optužnici, po tužilaštvu, "osnovano i jasno" odražavaju celinu kriminalnog ponašanja optuženog i "predstavljaju bazu za osudu" po svih 11 tačaka optužnice. Tužilaštvo se opredelilo za te zločine zato što su reprezentativni za zverstva počinjena u "različitim delovima BiH" kao i za razmere patnji nanetih žrtvama, uključujući rasprostranjena ubistva, prinudno premeštanje, progon, nezakonito zatvaranje i nehumano postupanje, torturu i seksualno nasilje, krađu i uništavanje lične imovine i verskog i kulturnog nasleđa.

Prema tabeli koja je dostavljena uz predlog za sažimanje optužnice, tužilaštvo će izvoditi dokaze o 66 incidenata u 15 opština: Banja Luci, Bijeljini, Foči, Ilidži, Kalinoviku, Ključu, Kotor Varoši, Novom Gradu, na Palama, u Prijedoru, Rogatici, Sanskom Mostu, Sokolcu, Trnovu i Vlasenici. Tužilaštvo odustaje od dokazivanja zločina počinjenih u 8 opština, ali zadržava pravo da i o njima izvodi dokaze kako bi ukazalo na zločinačku nameru optuženog. Po predlogu, nova optužnica neće obuhvatati opštine Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Brčko, Hadžići, Novo Sarajevo, Vogošća i Zvornik.

U slučaju opsade Sarajeva, tužilaštvo se odlučilo za izvođenje dokaza o 10 snajperskih i 10 artiljerijskih incidenata koji, po njima, odražavaju postojanje nezakonitog napada na Sarajevo i učešće optuženog u njemu. Iz srebreničke komponente optužnice, tužilaštvo bi odustalo samo od dva incidenta u kojima je život izgubilo 8 žrtava. Bilo kakva dalja sažimanja tog dela optužnice su, po tužilaštvu, "neprimerena". Konačno, tužilaštvo smatra da nema potrebe za sažimanjem dela optužnice koji se odnosi na uzimanja talaca budući da je u pitanju jedinstven incident čije će dokazivanje trajati kratko.

Odbrana generala Mladića treba da do 25. novembra odgovori na ovajpredlog tužilaštva.