HAG/DEN HAAG | 01.12.2015.

POTEŠKOĆE SA RAZUMEVANJEM KRIVIČNOG POSTUPKA

Mada nije sporio da su tokom rata počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom u zamišljenom srpskom delu BiH, istoričar Mladićeve odbrane Miloš Kojić prigovorio zbog izostanka rasprave o zločinima nad Srbima, pa mu je objašnjeno da sudsko veće u ovom postupku "ne piše istoriju celog rata" već namerava da napiše "presudu samo jednom optuženom"

U nastavku unakrsnog ispitivanja veštaka odbrane za istoriju Miloša Kovića, tužilac Artur/Arthur Traldi je dokazivao da je ratni cilj rukovodstva bosanskih Srba na čelu sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem bila etnički čista srpska država na teritoriji BiH, što je ostvarivano zločinima i etničkim čišćenjem nesrba. Veštak Mladićeve odbrane smatra da je stvaranje srpske države u BiH bila legitimna "demokratska volja" naroda i ne slaže se da je bilo praćeno etničkim čišćenjem.

U ekspertskom izveštaju kojim osporava navode veštaka optužbe Roberta Donje/Donia o opsadi Sarajeva, Ković je ukazao da je američki istoričar u svom radu površno postupio kada je citirao reči generala Mladića sa skupštinskog zasedanja iz aprila 1995. godine: "Kad su tučene Markale, vi znate šta je tada bilo. Ali mogu da vam kažem da nikad u životu nisam naružen kao za te Markale...". Možda je ovo, navodi Ković u izveštaju, Donji zazvučalo kao priznanje odgovornosti za artiljerijski udar na sarajevsku tržnicu, ali smatra da se "bez nedostajećeg dela rečenice" ne vidi se šta je govornik zapravo hteo da kaže.

Usledila je rasprava u kojoj je tužilac sugerisao da Donja nije ništa izostavio, a svedok uporno tvrdio da jeste. Nakon dužeg natezanja, ispostavilo se da je doktor Ković pogrešno mislio da nedostaje deo rečenice samo zato što je Donja na kraju stavio tri tačke. Priznao je da ni taj, ni druge zapisnike sa sednica skupštine bosanskih Srba nije pročitao, iako je naširoko kritikovao radove veštaka optužbe koji se njima bave.

Na zasedanju od 12. maja 1992. u Banja Luci kada je proglašena Republika Srpska, optuženi je pred poslanicima opisao taktiku isključivanja vode i struje Sarajevu, navodeći da će razarati postrojenja za snabdevanje, a onda za to optužiti drugu stranu. "To je ta diplomatija", rekao je tada Mladić. Tužilac je potom predočio naređenje pukovnika Drinskog korpusa iz maja 1993. godine u kojem se traži da se vodotoranj za snabdevanje Srebrenice sruši, a da se u javnosti za to optuži neprijatelj. Na pitanje da li to ta "Mladićeva diplomatija", Ković je odgovorio da između dva dokumenta ne vidi nikakvu sličnost.

Svedok ne spori postojanje dokumenta Šest strateških ciljeva bosanskih Srba koji proklamuje razdvajanje srpskog od drugih naroda i definiše teritoriju njihove zamišljene države u BiH sa granicama na Uni i Neretvi, bez granice na Drini, sa delom podeljenog Sarajeva i izlazom na more. Kojić u tome ne vidi ništa sporno, a tužilac sugeriše da je dokument predstavljao osnov za etničko čišćenje. Predočio je niz dokaza, uključujući zapisnike skupštinskih zasedanja, gde se navodi da su teritorije koje su "oivičene" strateškim ciljevima poput nekih sarajevskih opština i gradova Foča, Zvornik i Bijeljina, skoro u potpunosti očišćeni od nesrba. Uz to, predočeni su dokazi o silovanjima žena, hapšenjima i razmenama civila, kao i drugim zločinima koji su, po optužbi, doprineli odlasku nesrba. Kojić to ne spori, ali kaže da su zločini počinjeni i nad Srbima, a u sudnici se o tome ne govori.

"Vi očito imate poteškoće da shvatite krivični postupak. Mi u ovom postupku ne pišemo istoriju celog rata, već ćemo napisati presudu samo jednom optuženom, to je naša tema", rekao je predsedavajući sudija Ori/Orie, pokušavajući da ekspertu odbrane objasni zašto se na suđenju Mladiću ne govori o zločinima nad Srbima.

Mada se trudio da opravda sve postupke rukovodstva bosanskih Srba tokom rata u BiH, Kojić ih je zbog jednog poteza ipak kritikovao. Napravili su, smatra, grešku kada su odlučili da "staro srednjovekovno ime" Foča preimenuju u Srbinje. U isto vreme, nije mu zasmetala činjenica što je ta opština, kako se navodi u Mladićevom ratnom dnevniku, već u septembru 1992. godine bila 99 odsto srpska, iako je pre rata u njoj živeo veliki procenat muslimanskog stanovništva.

Iskaz veštaka Miloša Kojića danas je okončan, a suđenje Mladiću se nastavlja u četvrtak popodne, kada će putem video linka biti saslušan novi svedok odbrane.