HAG/DEN HAAG | 02.11.2012.

POSLEDNJI DOKAZI U SPISU PREDMETA SIMATOVIĆA I STANIŠIĆA

U spis predmeta bivših šefova DB Srbije na zahtev optužbe usvojeno 15 isečaka iz ratnih dnevnika Ratka Mladića i 34 odlomka iz ličnih dosijea pripadnika srpske tajne službe, čime su stvoreni uslovi za zakazivanje završnih reči strana, ukoliko ne bude sličnih zahteva odbrane

Pretresno veće koje vodi predmet bivših šefova Državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića odobrilo je zahtev optužbe da se nakon završetka dokaznog postupka u spis predmeta uvedu dopunski dokazi. Radi se o izvodima iz ratnih dnevnika Ratka Mladića i o delovima ličnih dosijea pripadnika DB Srbije za koje tužilac smatra da će biti od pomoći veću da donese odluku u vezi sa različitim tvrdnjama odbrane iznetim tokom suđenja.

Izvodi iz Mladićevih dnevnika podeljeni su u tri kategorije. U prvu spadaju delovi dnevnika koji su korišćeni tokom iskaza Mladićevog nekadašnjeg prvog saradnika i načelnika Glavnog štaba VRS Manojla Milovanovića, ali ih tužilac nije predlagao za usvajanje zbog najave odbrane da bi mogla tražiti da dnevnici budu u celosti usvojeni. Do toga, međutim, nije došlo pa je krajem septembra svoj zahtev uputila optužba.

Drugu kategoriju čine izvodi kojima se pobijaju teze odbrane da Stanišić i Simatović nisu znali šta se dešava na terenu jer nisu bili prisutni na određenim sastancima sa Mladićem, dok se trećom kategorijom pobija tvrdnja odbrane da u beležnicama komandanta vojske bosanskih Srba nije bio zabeležen nijedan telefonski broj kojim je on mogao da kontaktira šefove DB Srbije.

Od 16 zahtevanih odlomaka, u dokaze je usvojeno 15, dok je jedan odbačen zbog neadekvatnog prevoda. Pored toga, odobren je i zahtev optužbe da se u spis uvrste i 34 odlomka iz ličnih dosijea pripadnika DB Srbije. Tužilac je smatrao da je odbrana bila selektivna u korišćenju pomenutih dosijea sa ciljem da se Stanišić "distancira od Crvenih beretki" i da se umanji značaj te specijalne jedinice koju su, po tužiocu, kontrolisali optuženi. Veće je zaključilo da će usvajanje pomenutih izvoda biti od koristi za donošenje konačnih zaključaka u presudi.

Ukoliko ne bude zahteva odbrane za usvajanje dodatnih dokaza u spis, nakon najnovije odluke veća stekli su se uslovi za dostavljanje završnih podnesaka i zakazivanje završnih reči strana u postupku. Ranije je najavljeno da će se završne reči održati "četvrtog utorka" od donošenja poslednje odluke za usvajanje dodatnih dokaza u spis.