05.07.2017.

PONOVO ODBIJEN ZAHTEV HRVATSKE ZA UKLJUČIVANJE U PREDMET “PRLIĆ I OSTALI”

Žalbeno veće Tribunala odbilo zahtev Hrvatske za preispitivanje odluke kojom joj je u julu prošle godine uskraćen status “prijatelja suda” u predmetu bivših čelnika Herceg Bosne. Drugi zahtev – za “rehabilitaciju” Tuđmana, Šuška i Bobetka – nije ni razmatran, budući da Hrvatska nema status stranke u predmetu “Prlić i ostali”

Žalbeno veće Tribunala odbilo je da preispita svoju odluku iz jula prošle godine kojom je odbačen zahtev Hrvatske da se, u svojstvu “prijatelja suda”, uključi u žalbeni postupak u predmetu šestorice bivših čelnika Harceg Bosne na čelu sa Jadrankom Prilićem. Hrvatska je zahtev za preispitivanje te odluke podnela u junu ove godine, nakon što se tužilaštvo na žalbenoj raspravi u predmetu “Prlić i ostali”, pozvalo na nalaz prvostepene presude o učešću šestorice optuženih u udruženom zločinačkom poduhvatu na čijem su čelu bili hrvatski zvaničnici Tuđman, Šušak i Bobetko.

Osim preispitivanja odluke kojom joj je odbijen status “prijatelja suda”, Hrvatska je 12. juna ove godine tražila da se ukonačnoj presudi bivšim čelnicima Herceg Bosne – najavljenoj za novembar ove godine -izričito naglasi da navođenje Tuđmana, Šuška u Bobetka u prvostepenoj presudi ne znači su oni proglašeni krivim za bilo kakav zločin, kao i da pominjanje njihove uloge u udruženom zločinačkom poduhvatu ni na koji način ne predstavlja nalaz o odgovornosti Republike Hrvatske.

Prvi zahtev, za preispitivanje odluke iz jula prošle godine, je odbačen jer Hrvatska nije jasno ukazala da je Žalbeno veće pogrešilo pri odlučivanju. Drugi zahtev – za “rehabilitaciju” Tuđmana, Šuška I Bobetka – nije ni razmatran, pošto je zaključeno da se radi o novom podnesku koji Hrvatska ne može da ulaže… budući da nema status stranke u predmetu bivših čelnika Herce Bosne.